Førstehjælpsuddannelserne får ny struktur

Dansk Førstehjælpsråd har netop påbegyndt implementering af en ny struktur for førstehjælpsuddannelserne i Danmark. Den hidtidige struktur var baseret på moduler af tre timers varighed, som kunne kombineres, men den løsning var ikke længere tidssvarende. I stedet vil uddannelserne i fremtiden bestå af fire niveauer.

”Vi har set at virksomhederne, der udgør det største segment for afvikling af førstehjælpskurser, ønsker kortere kurser, der så til gengæld er tilrettet deres specifikke behov. I den struktur vi har haft hidtil, var mange emner pakket sammen i modulerne – og i øvrigt med mange overlap mellem de forskellige moduler”, fortæller Thomas Egesborg Pedersen, der er formand for Dansk Førstehjælpsråd.

Uddannelserne vil i fremtiden bestå af fire niveauer: Basisuddannelser, tilvalgsuddannelser, funktionsuddannelser og opdateringsuddannelser.

”Man kan måske sammenligne det med Legoklodser”, forklarer Thomas Egesborg Pedersen: ”Basisuddannelserne indeholder de helt nødvendige kompetencer, du har brug for som førstehjælper, f.eks. de fire hovedpunkter og hvordan du foretager en alarmering. Hvis vi bliver i Lego-analogien, er det pladerne man bygger på. Tilvalgsuddannelserne indeholder førstehjælpskompetencer inden for specifikke felter, f.eks. håndtering af blødninger eller førstehjælp ved kemiske påvirkninger – det er klodserne, man bygger oven på pladerne efter ens eget behov”.

Uddannelser til bestemte målgrupper

Thomas Egesborg Pedersen påpeger imidlertid også, at der – som med Lego – er nogle, der har behov for sæt, altså hvor man ikke selv skal tage stilling til indhold og form.

”Derfor har førstehjælpsrådet udarbejdet en række funktionsuddannelser, hvor vi har taget stilling til, hvilken førstehjælp folk i bestemte målgrupper har behov for. For eksempel har vi nu en funktionsuddannelse, der hedder ’Medborgerførstehjælp’. Det er en uddannelse med et kompetenceniveau, som vi mener, at alle borgere i Danmark som minimum burde have. Dansk Førstehjælpsråd vil derfor i fremtiden, i samarbejde med f.eks. brancheorganisationer, kunne sammensætte førstehjælpsuddannelser til specifikke målgrupper”, siger Thomas Egesborg Pedersen.

Det fjerde niveau er opdateringsuddannelser, som erstatter de gamle vedligeholdelsesuddannelser. I navnet ligger, at kursisterne fremover kan opleve, at de på opdateringsuddannelserne vil lære nye førstehjælpskompetencer, altså at det ikke blot er en repetition af det allerede indlærte, men også indlæring af nyt.

Overgår til elektronisk kursusbevis

Samtidig med den nye struktur indfører Dansk Førstehjælpsråd også et elektronisk kursusbevis. Fremover vil instruktøren udstede et elektronisk kursusbevis til kursisterne efter kurset. Kursisterne vil så få tilsendt en e-mail med et log-in, hvor de kan hente deres kursusbevis i PDF-format.

”Fordelen for kursisterne er at de nu altid vil kunne tilgå deres kursusbevis og at det ikke kan blive væk. For instruktørerne er fordelen at de ikke er afhængige af at have et antal fysiske kursusbeviser. Og for førstehjælpsrådet er den helt store fordel, at vi nu pludselig får adgang til statistik over, hvor mange der gennemfører hvilke førstehjælpsuddannelser”, fortæller formanden for Dansk Førstehjælpsråd

Medlems- og samarbejdsorganisationerne i Dansk Førstehjælpsråd har nu indtil 31. december 2015 til at implementere den nye kursusstruktur og bevisløsning. Indtil da kan der fortsat afvikles førstehjælpskurser og udstedes beviser efter den hidtidige model.

Annonce