Nye retningslinjer for genoplivning af børn

Dansk Førstehjælpsråd har udgivet nye retningslinjer for genoplivning af børn. Baggrunden er, at de nyeste retningslinjer om genoplivning fra European Resuscitation Council kun kort beskriver basal genoplivning til børn for lægmand. Dansk Førstehjælpsråd tog derfor initiativ til en kontakt til Dansk Råd for Genoplivning samt de skandinaviske søsterorganisationer for at diskutere en skandinavisk approach.

European Resuscitation Council udgav i marts 2021 nye guidelines for bl.a. genoplivning, men i modsætning til tidligere var basal genoplivning til børn for lægmand kun beskrevet kort. Dermed var der ikke vejledning til brug for mange af dem, der i Danmark undervises i basal genoplivning af børn, f.eks. pædagogisk personale, dagplejere, skolepersonale og livreddere.

Dansk Førstehjælpsråd tog derfor initiativ til en kontakt til Dansk Råd for Genoplivning samt Norsk Førstehjelpsråd, Norsk Resuscitasjonsråd og HLR-rådet i Sverige for at diskutere en skandinavisk approach. På den baggrund har Dansk Førstehjælp nu vedtaget nye retningslinjer.

Se retningslinjerne her.

Annonce