Præhospitale visitationsenheder placeres i Aarhus og Herning

Foto: Henrik Brøns

De to præhospitale visitationsenheder, som Region Midtjylland får finansieret af den statslige akutpulje, bliver placeret i Aarhus og Herning. Placeringerne er valgt, fordi enhederne skal anvendes i områder med høj ambulanceaktivitet, hvis de skal være et effektivt alternativ til ambulancerne. Beregningerne viser således, at de skal have seks ture om dagen, før den mistede ambulancetid bliver opvejet.

De hidtidige erfaringer med præhospitale visitationsenheder i Region Midtjylland peger på, at den enkelte enhed skal spare 3,2 ambulanceture, for at det bedre kan betale sig at anvende en visitationsenhed end at bruge ressourcerne på et ambulanceberedskab. Samtidig viser tallene, at enhederne kan færdigbehandle 36 pct. af patienterne på stedet samt at der for 35 pct. af de patienter, der ikke kan færdigbehandles, findes en anden transportløsning end en ambulance.

På den baggrund bør enhederne indsættes i områder, hvor de kan få mindst 5,7 ture om dagen – og dermed kan spare mindst 3,2 ambulanceture.

Derfor vil Region Midtjylland placere de to nye enheder, som finansieres af den statslige akutpulje, i de områder i henholdsvis Vest- og Østjylland, hvor der er flest B-kørsler, der er den kørselsform, som visitationsenhederne anvendes til. Valget er herefter faldet på Aarhus og Herning.

Skal muligvis tilføres ekstra opgaver

I Herning er problemet dog, at der ikke helt er nok kørsler, og derfor kigges der på tilpasninger af ordningen, f.eks. at tilføre flere opgavetyper eller at udvide dækningsområdet, selv om det vil indebære, at patienterne skal vente længere på den præhospitale visitation.

Det bliver Region Midtjyllands Præhospitalet, som selv skal drive visitationsenhederne. Regionen vurderer således ikke, at den nye type enheder kan rummes indenfor den eksisterende kontrakt med Falck, og et nyt udbud af kun to enheder vil både være for dyrt og for tidskrævende.

Annonce