Region handlede på kant af loven for at redde kriseramt Responce

I juli 2010 fik ambulanceoperatøren Responce udvidet sin kontrakt med Region Midtjylland med 13,7 mio. kr. Dengang var regionens forklaring til offentligheden, at ekstrabetalingen havde baggrund i en omlægning af beredskabet i Horsens-området. Men nu er det kommet frem, at den ekstra betaling reelt skete for at sikre, at Responce kunne overleve. I marts 2010 – kun tre måneder efter at selskabets kontrakt med regionen trådte i kraft – havde Responce nemlig meddelt, at selskabet var i akut pengenød og måske måtte trække sig fra kontrakten. Derefter blev kontrakten ændret, men ved at øge betalingen med et så stort beløb har Region Midtjylland formentlig overtrådt udbudsreglerne.

Det er Horsens Folkeblad, som er kommet i besiddelse af en række fortrolige dokumenter fra Region Midtjylland. Dokumenterne viser bl.a, at regionspolitikerne i maj sidste år – på trods af, at Responce efter et udbud havde indgået kontrakt med regionen om ambulancekørslen – gav Responce 13,7 mio. kr. ekstra om året for at udføre arbejdet, gældende fra 1. juli 2010 til kontraktens udløb i november 2013.

Det er så markant en stigning i betalingen til Responce, at det tilsyneladende var et brud på reglerne om udbud. Det vurderer professor Michael Steinicke, som er ekspert i udbudsret ved Handelshøjskolen i Aarhus. “Ændringen er så stor en forøgelse af kontraktsummen, at jeg har svært ved at se, hvordan det kan være lovligt”, siger Michael Steinicke til Folkebladet.

Regionsrådspolitikerne var orienteret om, at reglerne kunne blive overtrådt. De fortrolige dokumenter indeholder nemlig en vurdering fra en advokat, som regionen bad vurdere den ændrede kontrakt. I et brev fra den 7. maj 2010 skrev advokaten, at omlægningen af beredskabet og dermed prisen er “behæftet med en betydelig tvivl” i forhold til udbudsrettens rammer. Advokaten skrev også, at en overtrædelse af reglerne gav Region Midtjylland pligt til “snarest at gennemføre et nyt udbud af ambulancetjenesten i delområde Horsens”. Det skete bare ikke, og den høje ekstrabetaling blev af regionsrådspolitikere dengang forklaret med flere ændringer i ambulanceberedskabet i Horsens-området.

Men ifølge Horsens Folkeblad viser dokumenterne, at de knap 14 mio. ekstra kr. i lige så høj grad blev givet for at redde Responce. I et fortroligt notat fra Sundhedsplanlægningen i regionen fra den 10. maj 2010 står bl.a., at “accepten af forslaget (ændringerne, red.) er en forudsætning for, at Responce A/S kan fortsætte driften (…) Med henblik på at sikre stabilitet i varetagelsen af opgaven i området samt at bevare konkurrenceelementet på udførelsen af ambulancetjenesten i hele regionen er det afgørende, at Responce A/S fastholdes som aftalepart”.

Forud for det havde Responce i marts 2010 – kun tre en halv måned efter at Responce overtog ambulancekørslen – kontaktet regionen, fordi selskabet var i pengenød. Af et fortroligt notat fra regionen fremgår, at ambulancekørslen gav så stort et underskud for Responce, at firmaet var tæt på at trække sig fra kontrakten.

Responce fik i 2009 et underskud på 3,8 mio. kr. og havde ved indgangen til 2010 en negativ egenkapital på 3,2 mio. kr. I selskabets regnskab for 2009 blev det dog meddelt, at selskabet ejere havde stillet garantier og lån til rådighed, som sikrede driften i 2010. Siden da har selskabet gennemført flere fyringsrunder, hvor i alt 10-12 reddere er blevet afskediget. Samtidig kæmper Responce stadig med fagforeningen 3F, der mener, at Responce ikke må anvende den attraktive døgnvagtsmodel. I den sag kræver 3F, at Responce bliver idømt en bod på 1,7 mio. kr.

Annonce