Rapport: Sundhedsberedskabet ydede vellykket indsats i forgiftningssag

Den 19. oktober 2017 blev en familie på 12 personer fra flygtningecenteret i Haslev ramt af formodet forgiftning. To af familiens børn afgik ved døden. En evaluering af sundhedsberedskabets indsats konkluderer, at indsatsen samlet set var vellykket, men at der også er læringspunkter – blandt andet blev der ikke udpeget en ambulanceleder, og opkald fra pressen var med til at blokere telefonlinjerne hos Giftlinjen.

Der blev disponeret i alt 11 ambulancer, tre læger (herunder en akutlæge fra Region Hovedstaden), to advanced paramedics (APM) samt vagthavende leder fra ambulancetjenesten til forgiftningssagen.

Region Sjælland har gennemført en debriefing af forløbet med henblik på identifikation af læringspunkter. ”Overordnet vurderes det, at alle implicerede har ydet en professionel indsats med et godt samarbejde på tværs af myndigheder og på tværs af enheder internt i Region Sjælland og regionens entreprenører. Samlet set har sundhedsberedskabet ydet en vellykket indsats”, konkluderer regionen i debriefingrapport.

Ingen ambulanceleder

Blandt læringspunkterne, som blev identificeret, er, at det af de præhospitale retningslinjer fremgår, at sundhedsfaglig visitator (SFV) på AMK-vagtcentralen skal kontaktes ved to eller flere tilskadekomne, og at der udpeges ambulanceleder, der har kontakt til SFV ved større hændelser. Første ambulance på stedet kontaktede dog i stedet teknisk disponent (TKD), som blev kaldt op via hurtigkald, og der blev ikke udpeget en ambulanceleder som beskrevet i retningslinjerne. ”At SFV ikke har direkte kontakt med ambulancepersonalet, når en normal beredskabshændelse udvikler sig til en større hændelse, kan være en udfordring, uanset at såvel SFV som TKD befinder sig på AMK-vagtcentralen”, skriver regionen i rapporten.

Rapporten beskriver også, at sygehusene har gjort opmærksom på, at det var vanskeligt at komme igennem til Giftlinjen, da både Præhospitalt Center, sygehusene og pressen ringede til Giftlinjen. ”Det foreslås derfor, at opkald fra Region Sjælland til ekspertberedskaber ved beredskabshændelser koordineres”, fremgår det af rapporten. Sygehusene bemærkede også, at tilkald af personale ved aktiveret sundhedsberedskab burde kunne differentieres, afhængigt af hændelsestypen, så der f.eks. ikke kaldes kirurger ved medicinske ulykker som denne.

Læs hele rapporten her.

Annonce