Præhospital

Vil søge om penge til ny akutbil i Køge-/Greve-området

Når Region Sjælland om kort tid siden en ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje for et styrket akutberedskab, så vil regionen især bede om at få penge til at etablere en ny akutbil i Køge-/Greve-området. Men regionen vil bl.a. også gerne have penge til at ansætte flere voksenredderelever, især i den sydlige del af regionen, hvor der er problemer med at fastholde de nyuddannede reddere.

Præhospital

Trods lovkrav: Region Sjælland kan ikke opgøre ambulancernes responstider

Ambulancernes udrykningstider – de såkaldte responstider – er et central servicemål i ambulancetjenesten, og derfor kræver lovgivningen da også, at regionerne skal opgøre og offentliggøre responstiderne, ligesom regionspolitikerne skal følge med i statistikken. Men i Region Sjælland betyder it-problemer, at det nu i et halvt år ikke har været muligt at opgøre, hvor lang tid der reelt går, inden ambulancerne er fremme hos patienterne.

Præhospital

Uklar bemandingssituation hos Ambulance Sjælland

Torsdag sker der en stor ændring i ambulancetjenesten i Region Sjælland. Her overtager regionens nye ambulanceoperatør, Ambulance Sjælland, nemlig omkring halvdelen af ambulancekørslen fra Falck. Men der er stor reddermangel, og det er uklart, hvor mange ambulancer, som Ambulance Sjælland kan bemande – for Ambulance Sjælland vil ikke oplyse nærmere om, hvordan bemandingssituationen ser ud.

Præhospital

Region Sjælland vil styrke beredskabet med 50 flere ambulancereddere

Fra 1. februar 2024 bliver akutberedskabet i Region Sjælland styrket. Et nyt setup vil således indebære, at der hver dag vil være 8-10 flere ambulancer end i dag. Dermed bliver det samlede antal af ambulancereddere, som er tilknyttet ambulancetjenesten, forøget med 50. Det kan blandt andet lade sig gøre, fordi regionen har et historisk højt antal ambulancebehandler-elever under uddannelse.

Præhospital

Gørlev får ambulancestation

I dag består det præhospitale beredskab i Gørlev af en nødbehandlerbil, som bemandes af Vestsjællands Brandvæsen. Men på fredag får Gørlev en ny ambulancestation, hvor der stationeres en døgnbemandet paramedicinerambulance. Det sker som led i en ny ambulancekontrakt mellem Region Sjælland og Falck.

Præhospital

Falck gør klar til at tage otte nye ambulancebaser i brug

Otte nye ambulancebaser. 42 nye ambulancer. 14 nye patienttransportkøretøjer. Det er nogle af de ting, som Falck skal have på plads, når en ny ambulancekontrakt med Region Sjælland træder i kraft den 1. februar 2024. Meldingen fra Falck er, at redningskorpset følger den lagte implementeringsplan, og at alle de nye ambulancer nu er ankommet til Danmark.

Præhospital

Nye sjællandske ambulancestationer bliver 55 mio. kr. dyrere

I forbindelse med hjemtagningen af ambulancekørsel fra 1. februar 2024 har Region Sjælland besluttet at bygge syv nye ambulancestationer i byer, hvor ambulancerne ikke længere skal rykke ud fra de nuværende Falck-stationer. Men stigende renter, stigende råvarepriser og stigende håndværkerpriser gør, at de forventede udgifter til de nye stationer på kun syv måneder er steget voldsomt – fra 130 mio. kr. til 185 mio. kr. 

Præhospital

Køge får midlertidig ambulancestation frem til 2025

Region Sjælland vil investere 49 mio. kr. i at bygge en ny ambulancestation i Køge, men byggeriet er forsinket. Regionen hjemtager ambulancekørslen i området fra 1. februar 2024, men den nye station står først klar primo 2025. I stedet etableres nu en midlertidig ambulancestation, som i de første måneder anvendes at Falck – for Falcks nuværende stationsbygning i Køge flyttes om kort tid til Næstved.

Præhospital

Prisen for hjemtagning i Region Sjælland stiger med 10 mio. kr.

Etableringen af Region Sjællands nye ambulancetjeneste bliver dyrere end ventet. Som led i en ny budgetaftale har regionspolitikerne derfor besluttet at afsætte 10 mio. kr. ekstra til Ambulance Sjælland, som fremover skal stå for omkring halvdelen af regionens ambulancekørsel. Pengene skal blandt andet gå til en lønudligningsaftale, så redderne får bedre lønvilkår ved en overgang fra Falck.