Reddere: Godt møde om fællesoverenskomst

Arkivfoto

Skal de danske ambulancereddere arbejde på samme overenskomst, uanset hvillken ambulanceoperatør, de er ansat hos? Det spørgsmål er atter blevet aktuelt efter BIOS-sagen, hvor den hollandske ambulanceoperatørs konkurs har medført, at godt 500 syddanske reddere skal overgå fra 3F-overenskomst til FOA-overenskomst, fordi ambulancekørslen er blevet hjemtaget. I Reddernes Landkslub arbejder man med ideen om en fællesoverenskomst, og ifølge klubben er der dialog med både 3F og FOA.

I dag er det 3F, som har overenskomsten for de ambulancereddere, som er ansat hos private ambulanceoperatører, mens FOA har overenskomsten for ambulancreddere, der er ansat hos regionerne eller kommunerne. Der er en række forskelle mellem overenskomsterne, og dermed kan overenskomsten i princippet blive en konkurrenceparameter, ligesom redderne kan risikere at få forringede – eller i hvert fald ændrede – vilkår, når ambulancekørslen overgår til en ny operatør.

Efter BIOS’ konkurs tidligere på året skal de ca. 500 reddere, der tidligere var ansat i BIOS, overgå fra den hidtidige 3F-overenskomst til FOA-overenskomsten, da regionen har hjemtaget ambulancekørslen. Medarbejderne beholder dog deres nuværende vilkår indtil overenskomsten udløber den 1. marts 2017. Men BIOS-sagen har atter ført til debat om muligheden for en fællesoverenskomst for alle ambulancreddere.

Hos Reddernes Landsklub, der har de Falck-ansatte reddere som medlemsgruppe, har emnet fokus – og processen forløber tilsyneladende positivt. “I forlængelse af vores tillidsrepræsentantkonference i Silkeborg har vi i Reddernes Landsklub arbejdet videre med ideen om en fællesoverenskomst på ambulanceområdet. Vi har derfor i dag haft et godt møde med vores overenskomstejere 3F og CF, og vi er også allerede i dialog med FOA”, oplyser landsklubben således.

Annonce