Brandvæsen

FOA: Afskaffelse af 5-minutterskravet vil medføre flere storbrande

Den planlagte afskaffelse af kravet om, at brandudrykningerne skal afgå indenfor 5 minutter, vil være en risikofyldt affære for både befolkningen og forsikringsselskaberne, og resultatet kan blive flere storbrande. Det mener FOA, som i stedet ønsker, at der anvendes flere fuldtidsbrandfolk, da der ifølge FOA ikke er tid til at vente på, at deltidsfolk skal komme endnu længere fra.

Præhospital

FOA: Ny overenskomst giver forbedringer til ambulancereddere

En ny arbejdstidsaftale mellem FOA og Danske Regioner giver forbedringer for de ambulancereddere, der er ansat i regionerne. Ifølge FOA er der i aftalen indlagt en beskyttelse af den maksimale arbejdstid på døgnvagt, så ekstra timer på en døgnvagt honoreres i forholdet én til tre. Det betyder, at redderne vil få overtimer honoreret med, hvad der svarer til yderligere to timers løn.

Præhospital

Debat: Ambulanceudbud er et levn fra gamle dage

Ønsker om udbud af ambulancetjenesten er et levn fra gamle dage, hvor ambulancetjenesten var et transportfag med den primære opgave at flytte syge mennesker ind på et sygehus. Det var en ret banal opgave, som lettere kunne sendes ud af huset. I dag forventer vi langt mere af vores ambulancepersonale. Det skriver Thomas Brücker fra FOA i dette debatindlæg.

Præhospital

Fagforening: Nye akutbiler risikerer at ende med at samle støv i garagerne

Det er godt, at regeringen og regionerne har fokus på den præhospitale indsats. Men der er stor risiko for, at de nye ambulancer og akutbiler ender med at stå og samle støv i garagerne. Sådan lyder det fra FOA, efter at regeringen har udmøntet 277 mio. kr. fra den nye akutpulje. FOA peger på den store mangel på reddere, og fagforeningen foreslår, at der i stedet indsættes flere sygetransportberedskaber.

Præhospital

Størstedelen af reddereleverne står uden læreplads

Aldrig har der i Danmark manglet flere ambulancereddere. Alligevel står mere end halvdelen af de redderelever, som har bestået grunduddannelsen, uden læreplads. Det er uretfærdigt overfor de unge, som har brugt tid på uddannelsen. Men en væsentlig del af ansvaret ligger også hos erhvervsskolerne, der optager for mange elever, mener FOA.