FOA: Regioner bør køre ambulancerne

Det igangværende udbud af ambulancetjenesten i Region Sjælland bør føre til, at regionen selv står for ambulancedriften – enten helt eller delvis. Det mener FOA, der nu opfordrer regionerne til at spille en langt mere offensiv og borgernær rolle efter det sidste års eksempler på mislykkede udbudsrunder. FOA vil nu have et konsulentfirma til at udarbejde en uvildig analyse af organisatoriske og økonomiske fordele ved at placere ambulancedriften hos regionerne selv.

FOA organiserer de kommunalt ansatte ambulancefolk, og regionerne udbudsrunder tegner til at give fagforeningen et massivt frafald af medlemmer. Allerede sidste år opgav Gentofte Kommune sin ambulancetjeneste på grund af det forestående udbud, og i år mister Københavns Brandvæsen halvdelen af sin ambulancetjeneste og hele sygetransporttjenesten efter Region Hovedstadens udbud. I Gentofte gik opgaven i stedet til Falck, der også overtager en stor del af Københavns Brandvæsens ambulancetjeneste, og Falcks ambulancereddere er organiseret i 3F.

“Meningen med udbudsrunden var at få en større konkurrence og en billigere drift. Men det er gået stik modsat. Det kapitalfondsejede Falck har i dag tæt på monopol på ambulancekørsel i Danmark og skatteyderne på Sjælland måtte for et halvt år siden måbende og undrende se på, at Falck mente, at de skal have 100 millioner kroner mere om året for at køre med de samme sjællandske patienter, som de hele tiden har kørt med”, siger Reiner Burgwald, der er sektorformand for FOA’s teknik- og servicesektor.

FOA har nu givet et konsulentfirma til opgave at udarbejde en uvildig analyse af organisatoriske og økonomiske fordele ved at placere ambulancedriften hos regionerne selv. “Dermed vil politikerne have et klart bedre beslutningsgrundlag, når næste udbudsrunde kommer. Det er ikke FOA’s opgave at diktere politikerne noget som helst. Men vi kan som alle andre tydeligt se, at der er brug for at regionerne bliver toneangivende og bestemmende – og at det går galt, hvis opgaven ligger hos en enkelt privat operatør”, mener Reiner Burgwald.

Reiner Burgwald mener, at den præhospitale behandling i dag slet ikke er organisatorisk og økonomisk godt nok beskrevet i forbindelse med ambulancedriften. “I dag starter behandlingen af patienterne ikke på hospitalerne, men på skadestedet eller i ambulancerne. Flere og flere ambulancer assisteres af akutlæger. Det er helt åbenlyst, at der er synergi- og samdriftsfordele, hvis det er samme instans, der står både for den præhospitale og den hospitale behandling. Disse gevinster bør tilfalde regionerne og i sidste ende skatteyderne”, siger FOA-sektorformanden.

Annonce