FOA: Tid til selvransagelse i regionerne

Erfaringerne fra de mildest talt meget kaotiske udbudsrunder bør nu samles op, og det bør give anledning til selvransagelse og til at der tages helt andre hensyn næste gang, der skal udbydes ambulancedrift – hvis opgaven overhovedet skal udbydes igen. Sådan lyder opfordringen fra FOA, der mener, at der er begået klare fejl i flere regioner og at udbuddets opbygning har gjort det nærmest umuligt at få reel konkurrence.

“Næste gang der skal laves udbudsforretninger omkring landets akutte ambulanceberedskab, må man håbe at såvel politikere som embedsmænd er klædt noget bedre på til opgaven. Det må ikke blive hensynet til økonomien eller specielle erhvervsinteresser, der afgør, om man får hjælp – eller af hvem man får hjælp”, siger Reiner Burgwald, der er sektorformand i FOA.

Klare fejl i flere regioner

Reiner Burgwald opfordrer til selvransagelse, og han påpeger, at der er begået klare fejl i flere regioner. “Politikerne skulle selvfølgelig ikke have udbudt ambulancedriften i flere regioner samtidigt. Det gør det nærmest umuligt at få reel konkurrence, hvis det er det, man ønsker. Politikerne skulle heller aldrig have brugt en overtagelse af vagtcentralerne til at begrænse antallet af akutambulancer i den tro, at man kan styre ”udnyttelsen” af ambulancerne bedre og derfor spare ambulancer væk. Det er rent skrivebordsarbejde. Der er i dag – syv måneder før det skal fungere optimalt – stadig stor tvivl om, hvorvidt teknologien overhovedet er til stede for at få vagtcentralerne til at fungere”, siger Reiner Burgwald.

“Regionerne skulle have sikret sig, at der var vilje hos eksisterende ikke-Falck-operatører til at byde, også i andre områder end der, hvor de kører i dag. Eller regionerne skulle alternativt have haft mod nok til at byde selv og overtage driften, hvis det var økonomisk og kvalitetsmæssigt forsvarligt. I og med at man ikke havde sikret sig, at Falck fik reel konkurrence – og Falck eliminerede jo en af konkurrenterne i forløbet ved at købe det svenske Ulfab – måtte det næsten gå galt”, siger Reiner Burgwald.

Ville gå langt for at undgå tab af markedsandele

Ifølge Reiner Burgwald har politikerne fuldstændigt undervurderet viljen blandt de største spillere på markedet til at bevare status quo. “De vil gå langt for at undgå for store tab af markedsandele, og det vidner en nærmere granskning af budene også om. Jeg håber, at regionerne sætter sig ned og sammenligner priserne på fremtidens ambulancer og sygetransport, når alt dette morads er overstået. De er nemlig gode at blive kloge af, selv om det jo kun er få tal, der har været offentliggjort”, siger FOA-sektorformanden.

“I Region Sjælland var Samariten 100 mio. billigere pr. år end Falck. Samaritens bud er ifølge regionsrådet på samme niveau som det, Falck får i dag. Til gengæld tabte Samariten til Roskilde Brandvæsen. Her var Samariten cirka 4 mio. dyrere. I Region Hovedstaden vandt Samariten én af 10 pakker til en pris, der var 2,6 procent lavere end Københavns Brandvæsen. Til gengæld tabte Københavns Brandvæsen resten af sin nuværende kørsel til Falck. Når man dertil lægger, at Københavns Brandvæsen har budt meget forsigtigt og bl.a. indregnet omkostninger til bøder til regionen, så der er lagt skønsmæssigt 15 procent oven i den reelle omkostning, så bliver en sammenligning af blot disse få tal særdeles lærerig”, siger Reiner Burgwald.

Reiner Burgwald mener, at man ud fra tallene kan drage en række konklusioner: “Falck har budt meget højt i Region Sjælland for her at tjene gode penge. De har budt relativt lavt i Region Hovedstaden, da de her har deres største konkurrent, og hvad man tjener på gyngerne osv. Samtidig har Samariten budt lavt i Sjælland, hvad der formentlig var deres største problem. De kunne jo, uden problemer, have budt en pæn del millioner højere og stadig have vundet, samtidig med at de har budt meget realistisk i hovedstaden. Umiddelbart ser det ud som alle har budt lige godt eller lige ringe – med kun to undtagelser, nemlig Roskilde Brandvæsen og Frederiksberg Brandvæsen”, siger Reiner Burgwald.

Fagbevægelse skal ikke drive erhvervspolitik

FOA indgik kort før Samaritens sammenbrud en overenskomst med det svenske selskab – en overenskomst, der blev hårdt kritiseret af FOA”s egne medlemmer i Københavns Brandvæsen. Men Reiner Burgwald mener ikke, at fagforeningerne skal forholde sig til, hvem der skal varetage opgaven: “Samariten har haft det svært. Jeg vil ikke tage dem i forsvar. Men jeg mener dog, at vi i fagbevægelsen er bedst tjent med primært at forholde os til medlemmernes løn- og ansættelsesforhold og i mindre omfang drive erhvervspolitik”.

“Læren bør nu være, at regionerne sætter sig sammen og drager nogle fælles erfaringer. Ambulancedrift må ikke afhænge af enkelte interessenters egne interesser, men må bero på borgernes berettigede forventninger om en hjælp, der er effektiv, hurtig og kompetent til en rimelig pris for samfundet”, lyder konklusionen fra FOA’s sektorformand.

Annonce