Region og avis i strid om 112-opkald

I juni bragte Politiken en artikel om et alvorligt kvæstet voldsoffer, som måtte vente en time på ambulancen – angiveligt fordi Region Hovedstadens AMK-vagtcentral i første omgang afviste at sende en ambulance. Men Region Hovedstaden sætter efter en undersøgelse spørgsmålstegn ved dele af Politikens artikel, for på Rigshospitalet, hvortil patienten blev bragt, kan man ikke genkende Politikens beskrivelse af patientens skader. Men Politiken fastholder, at beskrivelsen er korrekt – og er baseret på patientens hospitalsjournal.

Politiken beskrev i sin artikel, hvordan en 20-årig kvinde den 1. juni 2012 blev fundet liggende på jorden i H. C. Ørstedsparken i det indre København, hvorefter en ung mandlig forbipasserende forgæves forsøgte at overtale den sundhedsfaglige visitator på AMK-vagtcentralen i Herlev til at sende en ambulance. Kvinden lå ifølge avisens beskrivelse stærkt frysende, hyperventilerende og jamrende på den kolde jord i parken, men først efter at den mandlige forbipasserende havde hentet sin kæreste, som foretog endnu en 112-opringning, lykkes det at overbevise vagtcentralen om, at der var brug for assistance.

Første opringning til alarmcentralen skete kl. 4.16, men først kl. 5.15 ankom en ambulance uden udrykning, hvorefter kvinden kørtes til Rigshospitalets Traumecenter.

Kraniebrud eller ej?

Ifølge Politiken havde den 20-årige kvinde blandt andet kraniebrud, brækket kraveben og hul på trommehinden. Hun blødte desuden fra næsen, og hendes bukser var knappet op, hvilket ifølge politiet indikerede forsøg på voldtægt.

Og her opstår uenigheden mellem Politiken og Region Hovedstaden, for ifølge en redegørelse fra regionen havde patienten ikke de omtalte skader. ”Politikens overskrift og oplysningerne om, at patienten havde et kraniebrud, kraftig hjernerystelse, kæbe forskubbet, lammelse i ansigtet og sprængt trommehinde er ikke korrekte efter de i Region Hovedstaden tilgængelige oplysninger. Faktisk konstaterer Rigshospitalet efter undersøgelsen, at patienten kun har et brækket kraveben og et rødt mærke på kæben – også trommehinden er uskadt, bortset fra en lille blødning”, skriver regionen i sin redegørelse og tilføjer: ”Artiklerne har medvirket til at skabe utryghed hos borgerne på et misvisende og fejlagtigt grundlag”.

De tilsyneladende fejlagtige oplysninger om, hvor hårdt kvæstet den 20-årige egentlig var, fik Region Hovedstaden til kræve en berigtigelse i Politiken, fordi avisens beskrivelse af hændelsesforløbet simpelthen ikke var i overensstemmelse med det forløb, som regionen havde kendskab til.

Politiken: Journaler bekræfter skader

Hos Politiken fastholder man imidlertid, at artiklen var korrekt og troværdig. Flemming Ytzen, der fungerer som læsernes redaktør på Politiken, fortæller således, at den 20-årige efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet blev behandlet på hospitalerne i Viborg og Holstebro.

”Med hjælp fra offerets mor har vore journalister fået indsigt i journalerne herfra. De skader, som artiklerne beskriver, bekræftes. Den viden, kvindens familie indhenter fra lægeundersøgelserne i Viborg og Holstebro, bekræfter det billede, som rekonstruktionen har givet af forløbet. Kvinden har betydelig flere skader end et brækket kraveben, herunder et kraniebrud. Der er ingen tvivl om, at hun er blevet overfaldet”, skriver Flemming Ytzen, som samtidig kritiserer Region Hovedstaden for ikke selv af have fremskaffet journalerne fra de to andre sygehuse.

Ville ikke vise dokumentation til region

Region Hovedstaden understreger i en kommentar til Politikens svar, at man ikke af patienten eller af Politiken har fået tilladelse til at se de informationer, som Politiken bygger deres beskrivelse på.

”Regionen har, for yderligere at undersøge forløbet og udrede evt. misforståelser og lære af forløbet, forsøgt at få kontakt til den pågældende borger med henblik på at tilbyde en opfølgende samtale og at få tilladelse til at indhente lægelige oplysninger fra andre indlæggelser. Dette er ikke lykkedes. Regionens pressetjeneste har ligeledes tilbudt Politiken at mødes og drøfte den dokumentation, vi og de har til rådighed, for derved at afklare eventuelle misforståelser under forudsætning af patientens samtykke til dette. Dette har Politiken ikke ønsket”, skriver regionen.

”Det kan dermed konkluderes, at Politiken mener at ligge inde med lægelig dokumentation for skader, som Region Hovedstaden ikke er bekendt med, og som vi heller ikke har ret til at se uden informeret samtykke fra patienten”, tilføjer regionen, der samtidig afviser kritikken af, at regionen ikke selv har indhentet journalerne. ”Dette må bero på en misforståelse. Der er således begrænsede muligheder for at indhente viden om konkrete patienter uden patientens samtykke”, oplyser regionen, der samtidig påpeger, at man har opfordret patienten til at kontakte regionen for at få en samtale om forløbet og samtidig overveje at klage til Patientombuddet. Derved vil der nemlig kunne foretages en uvildig vurdering, og man vil i Region Hovedstaden kunne få fuld adgang til alle oplysninger i sagen.

Desuden kritiserer Region Hovedstaden, at det af Politikens artikel ikke alene fremstod som om, at skaderne var til stede, men også, at de var kendte på det tidspunkt, hvor der blev ringet 112. Men det er ifølge regionen misvisende, fordi omstændighederne ved skaderne netop ikke var kendte, da de forbipasserende ringede 112.

Annonce