Stadig store problemer med at få syddanske akutlægebiler afsted til tiden

Ambulance Syd overholder fortsat ikke Region Syddanmarks målsætning om, at maksimalt 4 pct. af de præhospitale udrykninger må afgå for sent. Ambulancerne afgår godt nok til tiden, men gennemsnittet trækkes kraftigt ned af akutlægebilerne, der rykker for sent ud i godt 18 pct. af tilfældene. Værst ser det ud i Aabenraa, hvor akutlægebilen rykker for sent ud i 68 pct. af tilfældene.

I Region Syddanmark har regionsrådet besluttet, at regionens egen ambulanceoperatør – Ambulance Syd – maksimalt må overskride kravene til mobiliseringstiden ved 4 pct. af udrykningerne.

Mobiliseringstiden er den tid, der går, fra en opgave modtages af et beredskab, og til opgaven er accepteret og beredskabet har forladt stationen. Der måles således kun mobiliseringstider, når beredskaberne er på stationen, og ikke når de i forvejen er på hjul.

Regionens krav til mobiliseringstiden er:

  • 90 sekunder ved A- og B-kørsler fra kl. 7:00 til 22:00 alle ugens dage.
  • 120 sekunder ved A- og B-kørsler fra kl. 22:00 til 7:00 alle ugens dage.
  • 150 sekunder ved C- og D-kørsler fra kl. 7:00 til 22:00 alle ugens dage.
  • 180 sekunder ved C- og D-kørsler fra kl. 22:00 til 7:00 alle ugens dage.
Store problemer med akutlægebilerne

Nye tal for 2. kvartal 2019 viser, at Ambulance Syd i gennemsnit overskred mobiliseringstiden ved 5 pct. af udrykningerne – hvor målsætningen altså er, at der maksimalt sker overskridelse ved 4 pct. af udrykningerne. Det er dog en forbedring i forhold til 1. kvartal, hvor overskridelserne udgjorde 5,2 pct.

Ambulance Syds ambulancer overholder regionens krav med et gennemsnit på 3,7 pct. overskridelser. Gennemsnittet ødelægges imidlertid af akutlægebilerne, der overskrider mobiliseringstiden ved 18,5 pct. af udrykningerne. Det svarer til, at akutlægebilerne stod for 362 af kvartalets 1.148 overskridelser, mens ambulancerne – der havde fem gange så mange udrykninger – tegnede sig for 383.

Det er kun akutlægebilen i Sønderborg, der overholder kravet til mobiliseringstiderne. De øvrige fire akutlægebiler – i Odense, Svendborg, Esbjerg og Aabenraa – overskrider alle mobiliseringstiderne. Værst ser det ud i Aabenraa, hvor 67,8 pct. af udrykningerne (svarende til 249 udrykninger) afgik for sent. Af dem var overskridelsen på over 1 minut ved 218 udrykninger. Ifølge Ambulance Syd er forklaringen primært, at akutlægebilens garage ligger langt fra den bygning, hvor akutlægerne opholder sig mellem udrykningerne.

Annonce