Ambulancekørsel i Region Syddanmark er nu i udbud

Ambulancekørslen i Trekantområdet i Region Syddanmark er nu sendt i udbud. Den 10-årige kontrakt har en anslået værdi på 1,5 mia. kr., og der vil være driftsstart den 1. september 2025. I udbuddet vægter økonomi 60 pct., kvalitet 20 pct. og driftssikkerhed 20 pct. Tre ambulanceoperatører og fire øvrige aktører har vist interesse for udbuddet.

I dag har Region Syddanmark hjemtaget ambulancekørslen i størstedelen af regionen, mens det Falck-ejede Responce varetager opgaven i Trekantsområdet. Regionen har besluttet, at ambulancekørslen i Trekantsområdet skal i udbud, når Responces kontrakt udløber i 2025.

Nu er udbuddet i Trekantsområdet så indledt. Der er tale om en 10-årig kontrakt med en anslået værdi på 1,5 mia. kr. og med forventet driftsstart den 1. september 2025. Kontrakten vil omfatte levering af ambulancetjeneste (behandlingskrævende patienter), præhospitale udrykningsenheder (akutlægebil, akutbil og præhospitale visitationsenhed) og liggende patientbefordring (ikke-behandlingskrævende patienter) i Trekantområdet. Potentielle tilbudsgivere har frist till den 18. marts 2024 til at fremsende ansøgning om at blive prækvalificeret.

Høringssvar har medført ændringer

Region Syddanmark har tidligere haft udbudsmaterialet i høring. Ifølge regionen blev materialet downloadet af tre ambulanceoperatører og fire øvrige aktører. Regionen modtog bemærkninger fra to potentielle leverandører. På baggrund af dialogen er der gennemført en række ændringer i udbudsmaterialet. Der stilles således nu krav om, at der skal anvendes elever svarende til, at elever i gennemsnit mindst udgør 4 pct. af ambulancepersonalet i både kontraktens første fem år og i kontraktens sidste fem år. Der er endvidere lempet på kravet i forhold til alder og kørte km på køretøjerne, således de fortsat kan benyttes i driften, såfremt det af AMK-vagtcentralen er påvist, at et specifikt køretøj er driftsstabilt. Der er også indsat krav om, at operatøren ved udskiftning til nyt køretøj skal indgå dialog med regionen om muligt skift til fossilfrit køretøjer.

Herudover er baseplaceringerne i Kolding, Vejle og Fredericia optimeret, så de fjernes fra bymidte og havneområder, og i stedet placeres tættere på trafikale knudepunkter (f.eks. motorvejstilkørsler). Med baggrund i muligheden for at friholde leverandøren for bodsbetaling for nedetid, er der desuden indført to niveauer for bod: Straksbod og udsat bod. Der er i den forbindelse indført mulighed for, at en afgrænset mængde nedetid (på manglende beredskaber) kan konverteres til anden driftstid, svarende til ca. ét beredskab ét døgn om ugen. Modellen ser således ud:

Endvidere er bonusmodellen ændret, således der kan optjenes bonus, såfremt der leveres stabile ordinære beredskaber på 99 pct. i løbet af en kalenderuge, og der i samme uge ikke er udløst bod på mobiliseringstid. Såfremt der sker en 100 pct. opfyldes på begge parameter i alle uger i løbet af året, vil det kunne resultere i en bonus på 520.000 kr. årligt (10.000 pr. uge) pr. delaftale.

Kontrakten udbydes som et udbud med forhandling efter udbudslovens afsnit III (”light-udbud”). Der vil ske en udvælgelse af tilbudsgivere i marts med tilbudsfrist for indledende tilbud i maj. I maj-juni pågår forhandlinger, og den endelige tildeling af kontrakt sker på et møde i regionsrådet den 26. august 2024.

Annonce