Region Syddanmark var i tvivl om realismen af BIOS’ tilbud

Da Region Syddanmark i 2014 skulle tage stilling til de tre modtagne tilbud på ambulancekørslen, så kom regionen i tvivl om, hvorvidt BIOS’ tilbud var realistisk. Derfor blev der igangsat en vurdering af, om tilbuddet kunne betegnes som urealistisk lavt. Regionen blev imidlertid overbevist om, at tilbuddet var realistisk, fremgår det af en ny evaluering af ambulanceudbuddet.  

Den stærkt omdiskuterede udbudsproces i Region Syddanmark er blevet evalueret af forskningsinstituttet KORA, og i evalueringen er der generelt ros til Region Syddanmark:

”KORAs samlede vurdering er, at udbudsprocessen blev planlagt og gennemført på en måde, så den gav mulighed for at understøtte regionens overordnede målsætninger om økonomisk effektivitet/konkurrence, forsyningssikkerhed og kvalitet, og at regionen foretog relevante tiltag for at begrænse risici og håndtere de udfordringer, der opstod undervejs i processen”.

En af de nye ting, der fremgår af evalueringen, er imidlertid, at Region Syddanmark allerede ved gennemgangen af de modtagne tilbud fra BIOS, Responce og Falck kom i tvivl om, hvorvidt BIOS’ tilbud var realistisk. Det skyldtes især, at BIOS’ tilbud var markant billigere end de tilbud, der var modtaget fra Falck og Responce.

I Sydvestjylland tilbød BIOS således at løse opgaven 18 pct. billigere end Falck. I de tre områder, som BIOS’ endte med at vinde, var det hollandske selskabs pris samlet set 73 mio. kr. lavere end Falcks, men BIOS lå også markant under Responce i Trekantområdet – hvor Responce dog vandt takket være bedre bedømmelse på andre faktorer end prisen.

Bød ind med lavere bemanding

Ifølge evalueringen var Region Syddanmark meget opmærksom på den store prisforskel, og man sammenlignede derfor BIOS’ bemandingsplaner med regionens egne forudsætninger. Regionen var således nået frem til, at der i alt skulle bruges 701 reddere for at bemande ambulanceberedskabet i de fire delaftaler, men BIOS havde budt ind med en bemandingsplan på 687 reddere.

Prisforskellen fik regionen til at kontakte Kammeradvokaten, der blev sat til at vurdere, om BIOS’ tilbud kunne anses for at være unormalt lavt. Regionen ønskede Kammeradvokatens stillingtagen til, om man kunne rette henvendelse til BIOS for at få klarlagt, om ”BIOS i sit tilbud har inkluderet samtlige lønomkostninger”.

Ifølge Kammeradvokaten forekom BIOS’ tilbud imidlertid ikke at være unormalt lavt, og dermed havde regionen ikke mulighed for at bede om supplerende oplysninger fra BIOS. Men samtidig vurderede Kammeradvokaten, at regionen godt kunne stille opklarende spørgsmål til BIOS for at få afklaret usikkerheder.

Blev overbevist om tilbuddets realisme

I sidste ende valgte Region Syddanmark imidlertid ikke at gøre brug af muligheden for at stille spørgsmål til BIOS:

”Region Syddanmark rettede ikke henvendelse til tilbudsgiverne før kontrakttildelingen. Ifølge medlemmer af projektgruppen og ledere i regionen fandt man ikke, at den begrænsede mulighed for at stille spørgsmål ville kunne bidrage til reel afklaring af beregningsgrundlaget for BIOS’ tilbud. Desuden bidrog Kammeradvokatens vurdering samt en forhåndsaftale om overenskomst mellem BIOS og 3F ifølge projektgruppen til at overbevise regionen om tilbuddets realisme. Ifølge en politiker og projektgruppen foretog regionens medarbejdere desuden yderligere beregninger af mandskabsbehovet og det forventede omkostningsniveau, bl.a. baseret på den gældende 3F-overenskomst og projektgruppens viden om vagtformer, overtidsbetaling m.m.”

Annonce