Syddanske paramedicinerambulancer skal nu også køre sygetransport

Foto: Jens Wognsen

Fra næste måned skal Region Syddanmarks 13 paramedicinerambulancer ikke længere friholdes for kørsler, hvor patienterne ikke har behov for behandling undervejs. I stedet skal paramedicinerambulance disponeres på helt samme måde som regionens øvrige ambulancer. Det sker for at undgå en skævvridning af arbejdsbelastningen.

I 2016 etablerede Region Syddanmark 13 paramedicinerambulancer, og dengang blev det besluttet, at paramedicinerambulancer ikke skulle udføre D-kørsler – det vil sige ambulancekørsler uden udrykning til forudbestilte opgaver, hvor der ikke er behov for behandling undervejs.

Undtagelsen er kun gældende for de 13 paramedicinerambulancer, men ikke for de øvrige ambulancer, når de bemandes med paramedicinere. Netop det sker efterhånden ofte, fordi paramedicinernes andel af ambulanceredderne stiger. I 2019 var Ambulance Syds almindelige ambulancer således bemandet med paramedicinere i 27 pct. af driftstiden. Ultimo 2019 var Ambulance Syd oppe på at have 196 paramedicinere, mens Responce havde 26 paramedicinere i Region Syddanmark.

Ikke logisk for reddere og disponenter

Ifølge Region Syddanmark er paramedicinerambulancernes fritagelse for D-kørsler et problem, fordi det i dagligdagen skaber en skævvridning af arbejdsbelastningen, som ikke er logisk for redderne og de tekniske disponenter på AMK-vagtcentralen – og som kan belaste arbejdsmiljøet.

Med regionens øgede brug af reddernes kompetencer ved interhospitale transporter – hvor paramedicinere også får en særlig status og i nogle tilfælde skal disponeres særligt – så vil disponeringen endvidere blive kompliceret unødigt, hvis der opretholdes en begrænsning i paramedicineres deltagelse i D-kørsler.

Derfor har Region Syddanmark besluttet at ændre regionens disponeringsvejledning med virkning fra 1. april 2020, så der ikke længere vil gælde en regel om, at paramedicinerambulancerne er fritaget for D-kørsler.

Annonce