Trods lovkrav: Region Sjælland kan ikke opgøre ambulancernes responstider

Arkivfoto

Ambulancernes udrykningstider – de såkaldte responstider – er et central servicemål i ambulancetjenesten, og derfor kræver lovgivningen da også, at regionerne skal opgøre og offentliggøre responstiderne, ligesom regionspolitikerne skal følge med i statistikken. Men i Region Sjælland betyder it-problemer, at det nu i et halvt år ikke har været muligt at opgøre, hvor lang tid der reelt går, inden ambulancerne er fremme hos patienterne.

Responstiden er den tid, som der går, fra en alarm er modtaget hos vagtcentralens tekniske disponent og til ambulancen er fremme hos patienten. Efter lovgivningen skal regionerne fastlægge mål for responstiderne i hvert beredskabsområde. De fastlagte responstider skal endvidere offentliggøres, og regionsrådet skal løbende følge de faktiske responstider.

I Region Sjælland har man imidlertid ikke været i stand til at opgøre responstiderne i det seneste halve års tid. Og data fra den periode lader til at være forsvundet for altid.

Ny it og ændret arbejdsgang har skabt problemer

Problemerne opstod i juni 2023, hvor Region Sjælland overgik til ny kontrolrumssoftware på regionens AMK-vagtcentral. Ifølge Region Sjælland betød det nye it-system en ændret arbejdsgang for ambulancepersonalet. Det hidtidige system sørgede automatisk for at standse ”stopuret”, når ambulancen var fremme hos patienten, men i det nye system skal registreringen ske manuelt.

”På grund af overgang til ny kontrolrumssoftware på AMK-vagtcentralen den 11. juni 2023, har det ikke været muligt at fremstille valide data for responstiderne i 3. og 4. kvartal 2023. Overgangen til et manuelt tryk har resulteret i en mangelfuld registrering, og det er uden held forsøgt at lave en metode til at genberegne dette”, oplyser Region Sjælland.

”Den første valide afrapportering til offentliggørelse kommer fra 1. kvartal 2024”, oplyser regionen.

Annonce