Fuglebjerg, Borup og Vig får nødbehandlerbiler

Fra næste år får Region Sjællands tre nye nødbehandlerbiler, der placeres i Fuglebjerg, Borup og Vig. Desuden etableres der 112-akuthjælperordninger i Horslunde, Nysted, Nyord, Enø/Karrebæksminde, Faxe Ladeplads, Rødvig, Karise og Gedser. Styrkelsen af akutberedskabet sker som led i regionens budgetaftale for 2021.

Region Sjælland anvender to særlige koncepter indenfor det præhospitale beredskab.

De såkaldte 112-akuthjælperordninger er etableret i yderområder og på øer, hvor ambulancens responstid kan være mere end 20 minutter. Ordningerne består af frivillige førstehjælpere, men der er tale om mere formaliserede og bredere ordninger end hjerteløberne. Regionen har i dag 17 akuthjælperordninger, men fra 2021 oprettes yderligere otte ordninger. De nye 112-akuthjælperordninger placeres i Horslunde, Nysted, Nyord, Enø/Karrebæksminde, Faxe Ladeplads, Rødvig, Karise og Gedser.

Regionen afsætter i budgetaftalen for 2021 i alt 1 mio. kr. samt 0,6 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til drift samt 0,6 mio. kr. i 2021 til anlægsinvesteringer.

Afsætter 2 mio. kr. om året til nødbehandlere

Syv steder i regionen er der desuden særlige nødbehandlerbiler med førstehjælpsudstyr. Bilerne drives typisk med udgangspunkt i de lokale brandstationer, således at deltidsbrandfolk på vagt kan rykke ud og give førstehjælp, indtil ambulancen eller akutbilen er fremme.

I budgetaftalen er aftalepartierne blevet enige om at afsætte 2,1 mio. kr. varigt til etablering og drift af yderligere nødbehandlerordninger, der fysisk placeres i Fuglebjerg, Borup og Vig. Derudover anvendes 1,5 mio. kr. af anlægsmidlerne i 2020.

Annonce