Uopmærksomhed bag mange dødsulykker

Sidste år oplevede Danmark det næstlaveste antal dræbte i trafikken siden 2. verdenskrig. Uopmærksomhed og manglende orientering var blandt årsagerne til en række af dødsulykkerne. Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet om dødsulykker i Danmark i 2017. Rapporten viser også, at der er en overrepræsentation af dræbte unge mellem 18-24-årige.

​Måske kender du det: Du kører på den samme strækning hver dag, og du kender hvert et sving og ved, hvornår der er trafik, og hvornår du nærmest har vejen for dig selv. Det kan gøre dig mere uopmærksom eller få dig til at sætte farten op. Men dødsulykkerne viser, at når der sker noget uventet, så kan uopmærksomhed have betydning for, hvor alvorlig ulykken bliver.

I 2017 spillede uopmærksomhed eller utilstrækkelig orientering en rolle i 61 pct. af dødsulykkerne. Det betyder, at ulykkerne skete, fordi man f.eks. overså en trafikant, man havde vigepligt for, eller måske sad og faldt i staver og kørte ind i træet i vejsiden.

Selvom størstedelen af bilisterne altid bruger sele, når de kører, så viser analysen også, at mindst 30 pct. af de dræbte i personbiler i 2017 ikke brugte sele.

For høj hastighed og sprit er også faktorer

For høj hastighed bliver både vurderet i forhold til den gældende fartgrænse, til den manøvre trafikanten lavede, til vejrforholdene under ulykken og til skadens omfang. Mindst hver tredje af de implicerede køretøjer i dødsulykkerne i 2017 kørte hurtigere end tilladt.

I mere end hver 4. dødsulykke i 2017 var en trafikant desuden påvirket af alkohol, narko og/eller medicin. I 25 pct. af dødsulykkerne er det vurderet, at den påvirkede tilstand havde betydning for, at ulykken skete.

Ser man samlet over årene, er den typiske dødsulykke sket i dagslys på en lige strækning i landzonen. Det er typisk en eneulykke, hvor der kun er én involveret trafikant, og det er typisk en mand i bil.

Fakta om dødsulykker i 2017
  • I 2017 blev 175 personer dræbt på de danske veje i 165 trafikulykker.
  • 114 af de 165 dødsulykker skete på veje i landzone.
  • I byzone involverer dødsulykkerne oftere fodgængere eller cyklister, hvorimod trafikanterne i landzone typisk bliver dræbt i personbil.
  • 3 ud af 4 dræbte i 2017 var mænd, og de fleste kørte i personbil.
  • Der er en overrepræsentation af dræbte unge mellem 18-24-årige. Gruppen udgjorde 19 pct. af de dræbte i 2017, men kun 9 pct. af befolkningen i 2017.

Download rapporten her.

Annonce