Stor forskel på andelen af trafikulykker i landets politikredse

Der er større risiko for at være involveret i en trafikulykke, hvis du bor i det sydlige Jylland i forhold til blandt andet Nordsjælland. Det viser en sammenligning af ulykkestallene fra landets 12 politikredse, som Vejdirektoratet har udført. Syd- og Sønderjyllands politikreds placerer sig dårligt i statistikken, mens Nordsjælland politikreds klarer sig bedst.

I 2016 tegnede Syd- og Sønderjyllands politikreds sig for 7,7 pct. af befolkningen, men for 10,7 pct. af trafikulykkerne, og den placerer sig dermed dårligst blandt de 12 politikredse. Modsat gik det i Nordsjælland, hvor befolkningsandelen i 2016 udgjorde 10,3 pct., mens antallet af ulykker udgjorde 6,6 pct.

Samtidig varierer typen af transportmiddel, vi kommer til skade i. Der er en tendens til, at politikredse med storbyer har flere ulykker med cyklister og fodgængere, mens der er flere ulykker med biler uden for byerne.

Nordjylland og Midt- og Vestjylland havde flest personskader i bil i 2016. I begge politikredse var mere end halvdelen af alle dræbte og tilskadekomne i bil. Derimod var det kun 20 pct. af de dræbte eller tilskadekomne i Københavns Politikreds, der var i bil.

I Københavns politikreds var næsten halvdelen af de dræbte eller tilskadekomne på cykel, og cykeløen Bornholm havde den næststørste andel af dræbte eller tilskadekomne cyklister med 32 pct. Midt- og Vestjylland samt Midt- og Vestsjællands politikredse havde det laveste andel af dræbte og tilskadekomne cyklister med 16 pct. i begge kredse.


Hent rapporten her.

Annonce