Vognmænd: Brandvæsens kontrolbud er forfejlede og dyre

De seneste år har Roskilde Brandvæsen efter offentlige udbud vundet flere kørselsopgaver, men Danske Busvognmænd og Kjøbenhavns Vognmandslaug har stillet spørgsmålstegn ved, om alt gik rigtigt til. Efter at brandvæsenets 2013-regnskab viser et underskud på 1,4 mio. kr. på kørselsopgaver betegner vognmændene nu kontrolbuddene som forfejlede og dyre.

Danske Busvognmænd og Kjøbenhavns Vognmandslaug har i sidste uge holdt et møde med borgmesteren i Roskilde, Joy Mogensen (S). Baggrunden var et regnskab for Roskilde Brandvæsen, der viser et underskud på ældrekørslen på 1,4 mio. kr. i 2013. Roskilde Brandvæsen vandt kørslen i 2011 i et offentligt udbud.

”Desværre får det ikke Roskilde Kommune til at sætte en stopper for flere forfejlede og dyre kontrolbud. Vi er som udgangspunkt glade for den indsats, Roskilde Kommune med Joy Mogensen i spidsen har gjort for at komme et spadestik dybere i en sag, der for os virker helt uigennemsigtig. Det store underskud på 1,4 mio. kr. og de bortforklaringer, Roskilde Brandvæsens ledelse må ty til for at redegøre for situationen, bekræfter i vores øjne, at beslutningen om at gennemføre et kontrolbud og efterfølgende vælge Roskilde Brandvæsen til at løse opgaven var den forkerte”, siger Lasse Repsholt, der er chefkonsulent i Danske Busvognmænd.

Roskilde Kommune er dog ikke nået frem til samme konklusion som vognmændene. Et flertal i kommunen har i hvert fald besluttet, at Roskilde Brandvæsen også fremover skal afgive kontrolbud. Årlige regnskaber for de konkurrenceudsatte opgaver, mere gennemsigtighed, bedre forretningsgange for regnskabsføring og dataindsamling samt en omkostningsanalyse på tværs af alle Roskilde Brandvæsens områder skal imidlertid sikre, at Roskilde Brandvæsen fremadrettet kan afgive bedre kontrolbud.

På mødet mellem Danske Busvognmænd, Kjøbenhavns Vognmandslaug og Roskilde Kommune blev det aftalt, at Joy Mogensen indkalder til et møde om et år, hvor nye regnskaber foreligger, og hvor resultaterne af de nye tiltag i Roskilde Brandvæsen måske kan aflæses.

”I lyset af, at man i Roskilde Kommune politisk har besluttet, at Roskilde Brandvæsen absolut skal spille en rolle som kontrolbyder, må vi nøjes med at glæde os over, at der måske kommer bedre styr på tingene. Regnskabet for 2013 viser dog, at der er lang vej igen. Hvis Roskilde Brandvæsen i 2014 har fået reduceret omkostningerne pr. tur til det beløb, de bød ind med i 2011, vil det i sig selv være meget overraskende for mig. Vores budskab til Joy Mogensen og Roskilde Kommune er, at de bør spare sig for flere ærgrelser i form af kontrolbud fra brandvæsenet”, siger Lasse Repsholt.

Annonce