Brandvæsen

Skadeservice Danmark i overlevelseskamp

Et 2012 og 2013 uden større skybrud og med færre brandskader har sendt Skadeservice Danmark ud i en kamp for overlevelse. Skadeservicefirmaet tabte næsten 11 mio. kr. i 2012, og egenkapitalen i moderselskabet er negativ med hele 79 mio. kr. For at forbedre økonomien er 10 af 14 løsørecentre lukket, og man har sagt farvel til 30 medarbejdere, men alligevel fortæller Skadeservice Danmarks direktør, at selskabet står i en situation, hvor man skal finde ud af, hvordan Skadeservice Danmark skal fortsætte i 2014.

Brandvæsen

Esbjerg, Varde og Fanø overvejer fælles beredskab

Regeringens overvejelser om en ny struktur for det samlede redningsberedskab har sat gang i lokale bestræbelser på at komme en strukturreform i forkøbet. Senest er det Esbjerg, Varde og Fanø kommuner, som overvejer at etablere et fælles beredskab, ”Beredskab Vestkysten”, der skal styrke de faglige miljøer, skabe mere robusthed og give stordriftsfordele.

Præhospital

Region og Falck vil udvikle ny specialambulance

Region Sjælland og Falck har indledt et samarbejde om udvikling af en ny type specialambulance. Udviklingen skal ske i et samarbejde mellem regionens præhospitale center, sygehusene og Falck, og målet er at udvikle en tidssvarende ambulancetype, der kan anvendes til flere forskellige opgaver. Udviklingsarbejdet er igangsat, efter at Holbæk Sygehus har fået et påbud fra Arbejdstilsynet.

Brandvæsen

Mangfoldighedspris til Beredskabsstyrelsen Bornholm

Forsvarsminister Nicolai Wammen uddelte mandag for første gang forsvarsministerens mangfoldighedspris. Beredskabsstyrelsen Bornholm modtog prisen for opkvalificeringen af en medarbejder med læsevanskeligheder. Centeret i Allinge har fået opkvalificeret depotmedarbejderen Jess Viborg, der har et læsehandicap, og med opkvalificeringen kan Beredskabsstyrelsen i højere grad nyde godt af hans kvalifikationer, engagement og handlekraft.

Foto: Rigspolitiet
Brandvæsen

DR: Vi levede op til beredskabsforpligtelser under storm

Svigtede DR sine beredskabsforpligtelser under oktober-stormen ved først at rapportere om stormen, da den nåede de tættere befolkede områder? Ikke ifølge DR selv, som understreger, at alle politiets beredskabsmeddelelser blev udsendt – og at der slet ikke blev modtaget nogen beredskabsmeddelelser fra politiet i Vest- og Sydjylland under stormen.

Præhospital

Opdeling af ambulanceudbud skal give mere konkurrence i Syddanmark

Det kommende udbud af ambulancekørslen i Region Syddanmark vil blive opdelt i fire geografiske pakker. Det skal sikre mere konkurrence om opgaven, da nye og mindre ambulanceoperatører vil få bedre mulighed for at byde, hvis der ikke – som ved seneste udbud – skal bydes på hele regionen. I de enkelte områder vil akutlægebiler og den liggende sygetransport indgå i samme kontrakt som ambulancekørslen. For at fremme konkurrencen vil regionen desuden gå over til den såkaldte beredskabsmodel.

Brandvæsen

Politiet: Lokalt forankret indsats skal løse problemer med angreb på brandfolk

Problemerne med angreb på brandvæsen og politi i udsatte boligområder løses bedst gennem en lokalt forankret indsats – og ikke gennem en landsdækkende indsats. Det mener Rigspolitiet, som på baggrund af en rundspørge til politikredsene mener, at der lokalt gøres en betydelig indsats for at håndtere problemstillingen. Indsatsen omfatter både polititilstedeværelse i de udsatte områder og samarbejde med de lokale brandvæsener.

Brandvæsen

Ny udgave af retningslinjer for indsatsledelse

Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med andre relevante myndigheder revideret ”Retningslinjer for indsatsledelse” (REFIL), som beskriver de overordnede ledelsesmæssige forhold og samarbejdsprincipper for redningsindsatser i Danmark. REFIL udstikker rammerne for såvel dagligt forekommende indsatser som for større og mere komplekse hændelser og omhandler en række beredskabsaktører, primært politiet, redningsberedskabet og sundhedsberedskabet, men også andre, der kan indgå i den samlede redningsindsats.

Præhospital

Forsvarsministeriet overtager ansvaret for SAR i Grønland

For at forenkle og styrke beredskabet i Grønland er det besluttet, at Forsvarsministeriet den 1. januar 2014 får overdraget ansvaret for søredning og flyveredning (Search and Rescue) i Grønland. Denne ressortoverførsel betyder, at det fremover vil være nemmere for Forsvarsministeriet at koordinere beredskabet. Der skal desuden oprettes et nyt redningshelikopterberedskab til eftersøgnings- og redningsoperationer i Grønland.

Brandvæsen

Kystredningstjenesten får bedre udstyr

Rønne og Skagen får nye redningsstationer, mens andre kystredningsstationer kan glæde sig til nye hurtige både og terrængående biler. Kystredningstjensten overgik til Søværnet i 2011, da Farvandsvæsenet blev nedlagt, og derfor er det forsvaret, der har fået travlt med at erstatte nedslidte faciliteter og skibe. Samtidig dimensioneres Kystredningstjenesten på materielsiden, så den bedre kan varetage opgaverne og samtidig opfylde fremtidens hensyn til energi og miljø.