Brandvæsen

Hovedstadens Beredskab fik underskud på 10 mio. kr.

Økonomien udviklede sig negativt for det fælleskommunale Hovedstadens Beredskab i 2021. Selv om de samlede indtægter steg, så steg udgifterne – især til løn – endnu mere, og derfor fik beredskabet et underskud på godt 10 mio. kr. Årsagen var blandt andet ekstravagter på grund af udfordringer med vagtbesættelser samt indførelse af en bonusordning på ambulanceområdet.

Brandvæsen

Stigende problem med seksuelle krænkelser hos Beredskabsstyrelsen

Det går den forkerte vej med antallet af seksuelle krænkelser blandt medarbejderne hos Beredskabsstyrelsen. Nye tal viser således, at der de seneste år har været en stigning indenfor næsten alle kategorier af det, der af Beredskabsstyrelsen betegnes som ”kønskrænkende adfærd”. I den seneste opgørelse er der dog hverken registreret voldtægter eller voldtægtsforsøg.

Brandvæsen

Komfurvagter styrker brandsikkerheden hos udsatte borgere

Organisationen BrandBevægelsen har i samarbejde med TrygFonden og Beredskabsstyrelsen gennemført et pilotprojekt i Tårnby Kommune, hvor 50 borgere har fået opsat en såkaldt komfurvagt, der sikrer tryg madlavning hos f.eks. udsatte borgere. Komfurvagten er en elektronisk indretning, der overvåger kogepladerne og afgiver alarm ved brandfare – og afbryder strømmen, hvis man ikke griber ind.

Brandvæsen

Sender indkøb af 12 drejestiger i nyt udbud

Hovedstadens Beredskab og Nordjyllands Beredskab har valgt at sende en stor rammeaftale, der omfatter indkøb af op til 12 drejestiger, i et nyt udbud. Udover chassis og stigeopbygning omfatter rammeaftalen også tilkøb af reservedele til de drejestiger, der anskaffes på rammeaftalen. Værdien anslås til 70 mio. kr. – eller 20 mio. kr. mere end ved første udbud.

Brandvæsen

Nyt slukningstog til Falck i Holstebro

På Falcks brandstation i Holstebro har Nordvestjyllands Brandvæsen indsat tre nye brandkøretøjer, således at stationen nu har fået udskiftet hele 1. slukningstog. Der er tale om en ny tanksprøjte, en ny tankvogn og en ny drejestige, som alle er opbygget på MAN TGM-chassiser.

Brandvæsen

Fire autosprøjter sendes nu til Ukraine

Krigen i Ukraine har skabt et stort pres på de ukrainske beredskabsmyndigheder, og derfor transporterer Beredskabsstyrelsen fredag fire donerede autosprøjter til et EU-lager i Polen, hvorfra de ukrainske myndigheder står for den videre transport ind i Ukraine. De fire autosprøjter har en fortid hos Hovedstadens Beredskab og er fuldt funktionelle.

Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen: Der er nok water tubes til at håndtere oversvømmelser

Beredskabsstyrelsen råder over ca. 5 km. water tubes (mobile dæmninger) fordelt på landets beredskabscentre. Og styrelsen har endnu ikke oplevet en situation, hvor man måtte afvise en anmodning om assistance grundet manglende kapacitet i forhold til water tubes. Det oplyser Beredskabsstyrelsen, efter at der politisk er rejst spørgsmål om, hvorvidt kapaciteten er tilstrækkelig.

Brandvæsen

Mobilhospital fra Beredskabsstyrelsen doneres til Ukraine

Som følge af den nuværende sikkerhedspolitiske situation har regeringen efter aftale med Ukraine besluttet at donere Beredskabsstyrelsens mobilhospital. Mobilhospitalet vil kunne blive taget i brug af ukrainske civile myndigheder, hvis der ses behov. Mobilhospitalet bemandes med lokalt sundhedspersonel, men Beredskabsstyrelsen har mulighed for at bistå med oplæring af ukrainsk personel.