Google Maps
Brandvæsen

Brandfolk i Gentofte bakker op om ledelsen – mener ledelsen

I et brev til borgmester Hans Toft (K) har 50 brandfolk taget skarp afstand fra de udtalelser, som en tidligere og en nuværende ansat på Gentofte brandstation mandag fremsatte i TV-Avisen. Det udlægger brandvæsenets ledelse som en klar støtteerklæring. Men ifølge brandfolkenes tillidsmand handler protesten kun om, at den faglige kommandovej ikke er fulgt.

Google Maps
Præhospital

Viceborgmesters forhold til fyret ambulanceredder giver kritik

Hårde anklager mod andre for inhabilitet i Tetra-sagen rammer nu Gentoftes viceborgmester, Marie-Louise Andreassen (V), som en boomerang. Det viser sig nemlig, at hun har et personligt forhold til Michael Brandt, den fyrede ambulanceredder fra Gentofte Brandvæsen, der mere end nogen anden personificerer den hårde kritik af radiosystemet Tetra. Sagen sætter dog igen fokus på Gentofte Kommunes arbejdsmetoder – kommunaldirektøren bad nemlig brandchefen om at undersøge rygterne, og det resulterede i en rapport, der baserede sig på to navngivne brandfolks beretninger om rygter, de havde hørt om forholdet. Dyneløfteri af værste skuffe, lyder kritikken.

Præhospital

Falck: Maksimale responstider vil koste 250 mio. kr. om året

“Vi er meget tilfredse med det politiske fokus, der er på en maksimal grænse på 15 minutter, før ambulancen er fremme. I takt med at der bliver færre hospitaler og færre akutmodtagelser, stiger behovet for hurtig hjælp fra veluddannede ambulancebehandlere og andre sundhedsprofessionelle”, siger Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen, efter at der i finanslovsaftalen for 2008 er opnået enighed om, at der skal arbejdes videre med planerne om at indføre en maksimal responstider. Men det bliver dyrt – rigtigt dyrt – lyder meldingen fra Falck.

Præhospital

Advarer mod manglende lokalkendskab på ny vagtcentral

Ambulancerne i Region Sjælland skal fremover styres fra en ny vagtcentral, der placeres på Slagelse Sygehus. Vagtcentralen overtager de disponeringsopgaver, som ambulanceoperatørerne Falck og Roskilde Brandvæsen i dag står for, og den skal enten drives i regionens eget regi eller som et offentligt-privat partnerskab (OPP). Men Roskilde Brandvæsen advarer om, at det manglende lokalkendskab kan få konsekvenser.

Præhospital

Falck må nedlægge 70 stillinger

Som tidligere omtalt på BeredskabsInfo overgår den siddende sygetransport i det gamle Vestsjællands Amt den 1. februar 2008 fra Falck til Movia, og den 30. september udløber Falcks tilsvarende kontakt med det gamle Storstrøms Amt – og heller ikke her er Falck interesseret i at fortsætte med opgaven. Det indebærer, at 70 Falck-medarbejdere nu mister deres arbejde.

Præhospital

Ambulanceredder: Jeg vil renses

Michael Brandt har ikke tænkt sig stiltiende at acceptere, at han den 31. august blev fritaget for tjeneste i Gentofte Brandvæsen. Han har heller ikke tænkt sig at takke ja til det job som halbetjent i Kildeskovshallen, som kommunen netop har tilbudt ham i stedet. Ambulanceredderen har sammen med sin advokat klaget over Gentofte Kommune til Folketingets Ombudsmand. Mest af alt fordi han føler sig lynchet i sagen.

Præhospital

Falcks ambulanceudrykninger er blevet længere og dyrere

Stadig flere, stadig længere og stadig dyrere. Falcks ambulancekørsler stiger i både omfang, kilometer og mandtimer, viser de netop opgjorte tal for 2007. “Det stigende antal kilometer og mandtimer og dermed stigende udgifter er en af følgerne af den øgede centralisering og specialisering i sundhedssystemet. Der er blevet længere mellem de sygehuse, der modtager akutte patienter, og mange skal også køres et bestemt sted hen for at modtage en særlig behandling”, siger Ole Qvist Pedersen, der er divisionsdirektør i Falck.

Google Maps
Præhospital

Politikere kræver at redder får sit job tilbage

Ambulanceredder Michael Brandt fra Gentofte Brandvæsen har nu været fritaget fra tjeneste i mere end fire måneder. Han blev oprindeligt fritaget på grund af det, som brandvæsenets ledelse betegnede som uorden med enkelte ambulancejournaler. Det er imidlertid en forseelse, som Michael Brandt ifølge brandvæsenets tillidsmand langt fra har været alene om, og kommunen kan derfor ikke gøre brug af arbejdsretlige sanktioner på grund af den forseelse. Alligevel skal Michael Brandt forflyttes til andet arbejde, men nu med begrundelsen ”generelle samarbejdsvanskeligheder”, og det har fået en række medlemmer af byrådet i Gentofte til at kræve, at Michael Brandt får sit job tilbage.

Brandvæsen

Politikere kritiserer avis efter terrorist-artikel

19 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Roskilde har skrevet under på et åbent brev, der i skarpe vendinger kritiserer den lokale avis, Dagbladet Roskilde. Baggrunden er avisens artikel om, at borgmester Poul Lindor Nielsen skulle have beskyldt Falck for at være værre end terrorister. Ifølge politikerne var avisens artikel – der var skrevet af Falcks tidligere informationschef – det seneste i en række eksempler på, at avisen forsøger et karaktermord på borgmesteren.

Brandvæsen

Beredskabschef: Sammenligning var en morsomhed

Beredskabschefen i Roskilde Kommune er ked af, at det, som var tænkt som en morsomhed, er blevet taget for alvor. Baggrunden er borgmester Poul Lindor Nielsens tale ved den traditionelle nytårsparole på beredskabsstationen i Roskilde. Her fik en bemærkning om monopolforhold i ambulancetjenesten i Danmark en udlægning i dagspressen, som beredskabschefen betegner som uheldig.