Region får ekstra millioner til ambulanceadministration efter politisk kamp

Arkivfoto: Thomas Voss

Region Hovedstaden får nu penge til at ansætte ni nye medarbejdere, der skal administrere de nye ambulancekontrakter med Københavns Brandvæsen og Falck. Ønsket om en tillægsbevilling har ellers mødt hård politisk modstand fra især Venstre, og regionens præhospitale virksomhed er da også endt med selv at skulle finde besparelser til at dække en del af nyansættelserne.

Embedsmændene i Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden har bedt politikerne om en tillægsbevilling på godt 5 mio. kr., som skal gå til ansættelse af ni nye medarbejdere, der skal administrere de nye ambulancekontrakter og varetage opgaver, som hidtil lå hos korpslægerne hos Københavns Brandvæsen og Falck.

Glemte stillinger i budgettet

Når der er tale om en tillægsbevilling, så skyldes det ifølge Den Præhospitale Virksomhed, at man havde glemt at få de nye opgaver med i regionens 2015-budget. Men ønsket om en tillægsbevilling har vakt politisk vrede, ikke mindst hos Venstre. Partier er ikke enig i behovet for at opbygge de nye administrative funktioner, men herudover mener Venstre, at det er meget problematisk, at der søges om tillægsbevilling til et budget, som der er indgået et politisk forlig om, når der ikke i forligskredsen er politisk enighed om tillægsbevillingen.

Fredag blev sagen så behandlet i regionsrådet, og her endte tillægsbevillingen med at blive vedtaget. Dog får Den Præhospitale Virksomhed kun 4 mio. kr., der tages fra en pulje til renovering af de københavnske sygehuse, mens den sidste million skal findes ved besparelser på Den Præhospitale Virksomheds eget budget.

To partier stemte imod

I regionsrådet stemte Venstre imod tillægsbevillingen, mens Enhedslisten stemte imod forslaget om, at Den Præhospitale Virksomhed selv skal finde en del af pengene. Venstre afgav følgende udtalelse:

”Venstre stemmer imod indstillingen og finder det principielt stærkt utilfredsstillende, at der træffes beslutninger om tillægsbevilliger uden, at der er enighed i kredsen af budgetforligspartier om såvel indhold som finansiering. Venstre forbeholder sig på denne baggrund – også uden for regi af budgetforligspartier – fremadrettet at stille selvstændige, herunder udgiftsdrivende forslag. Venstre deler ikke opfattelsen af, at der er behov for at opbygge et kontrolsystem af regionens private leverandører. Endelig finder Venstre, at finansieringen i givet fald burde findes inden for Den Præhospitale Virksomhedheds egen økonomiske ramme eller regionens administrative budget.”

Annonce