Tre nye lokalområder får akuthjælperordninger

Arkivfoto

Regionsrådet i Region Nordjylland har besluttet, at der skal oprettes nye 112-akuthjælperordninger i Karby, Aalbæk og Øster Hurup/Als en 1-1-2 akuthjælperordning. Det sker blandt andet på baggrund af en tilfredshedsundersøgelse af de eksisterende akuthjælperordninger, som viser, at ordningerne skaber tryghed i lokalområderne.

Akuthjælperordninger indebærer, at lokale akuthjælperkorps bliver alarmeret via sms, så de kan rykke ud og yde indledende førstehjælp i områder med lang responstid for ambulancerne.

De nye ordninger etableres i Karby på Mors, Aalbæk mellem Frederikshavn og Skagen samt Øster Hurup/Als i Østhimmerland.

”Vi vil gerne være med til at skabe mere tryghed i lokalsamfundene, og det kan vi gøre ved at bakke op om borger-hjælper-borger princippet, som akuthjælperordningerne hviler på”, siger Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Tilfredshed med akuthjælpere

Og akuthjælperordningerne øger da også trygheden i lokalområderne. Det viser en mindre tilfredshedsundersøgelse, som er lavet blandt en række borgere, der har modtaget hjælp af akuthjælpere i de eksisterende ordninger. 92 procent har svaret, at de føler sig mere trygge efter etableringen af ordningen. Samtidig har 96 procent svaret, at de har været tilfredse med akuthjælpernes hjælp på skadesstedet.

”Det er en stor cadeau til de lokale akuthjælpere, at der er så stor tilfredshed med ordningerne. Samtidig viser det, at vi fra regionens side har været i stand til at uddanne dem godt opgaven, og at vi har set rigtigt i at understøtte og udbrede ordningen”, siger Ulla Astman.

Flere ordninger på vej

Det er Karby Borgerforening, Aalbæk Borgerforening, og Øster Hurup/Als Borgerforeninger, der er blevet tildelt akuthjælperordningerne og står som lokale tovholdere.

Der er allerede som en del af ansøgningsprocessen en række borgere, som har sagt ja til at uddanne sig som akuthjælpere. De vil i løbet af foråret gennemgå Region Nordjyllands uddannelse, og de tre nye akuthjælperordninger forventes at være aktiverede inden sommer, hvorefter regionen vil have 10 aktive akuthjælperkorps.

Der var denne gang fem ansøgere til 1-1-2 akuthjælperordningerne. Bedsted i Thy og Kongerslev i Østhimmerland levede ikke op til kriterierne i denne omgang. Der forventes at komme en ny ansøgningsrunde i løbet af efteråret 2015.

Annonce