Region Sjælland og Falck har underskrevet ambulancekontrakt

Falck og Region Sjælland har nu underskrevet kontrakten på den fremtidige ambulancekørsel i Region Sjælland.  Kontrakten indebærer, at Falck fra den 1. februar 2016 skal køre alle ambulancer i hele regionen, og samtidig sikres borgerne et kvalitetsløft, mens regionen sparer næsten 40 mio. kr.

”Vi har lavet en aftale, hvor vi fastholder responstiderne og det høje serviceniveau for de planlagte kørsler. Samtidig får personalet flere uddannelsesdage, og vi har aftalt flere udviklings-og innovationsprojekter, vi skal lave i fællesskab”, siger Lars Onsberg Henriksen, der er koncerndirektør i Region Sjælland.

Som led i kontrakten stiger antallet af ambulancer med paramedicinere, så de vil udgøre i alt 24 mod i dag 17. Desuden indsættes to nye specialambulancer i regionen, som skal anvendes ved særligt behandlingskrævende transporter mellem sygehusene.

En anden forbedring er hjertekompressionsmaskiner, der fremover bliver standard i alle ambulancer. Dermed kan en eventuel genoplivning foregå uafbrudt, når patienten transporteres fra et ulykkessted til et akutsygehus. Hjertekompressionsmaskinerne forbedrer også arbejdsmiljøet for personalet, som fremover kan sidde ned og kan være spændt fast, mens de samtidig forsøger at genoplive patienten under transport.

Lars Vester Pedersen, redningsdirektør i Falck, ser frem til samarbejdet med Region Sjælland:

”Vi har leveret en høj kvalitet gennem mange år til Region Sjællands borgere, og vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde, hvor vi i fællesskab gør den gode kvalitet endnu bedre”.

Annonce