Debat: Er der tale om prisdumping eller overpris i udbuddene?

Københavns Brandvæsen har de seneste år trimmet organisationen, og det har gjort det muligt at give attraktive tilbud på ambulancekørslen. I stedet for at tale om prisdumping bør man glæde sig over, at borgerne nu kun skal betale den reelle pris for ambulance- og sygetransporttjenesten, skriver formanden for FOA Brand og Redning i dette debatindlæg.

Af Thomas Brücker, formand for Kommunale Brand- & Ambulancefolk København (KBAK) og FOA Brand og Redning

Efter de sidste udbudsrunder i regionerne har vi i flere omgange kunnet læse, at Falck beskylder både kommunale beredskaber samt nye aktører på markedet for at dumpe prisen, senest i artiklen ”Reddere frygter dumpingtilbud fra Københavns Brandvæsen” d. 29. januar 2015 på BeredskabsInfo. Og helt specifikt kan vi her læse, at Reddernes Faglige Klub København frygter, at Københavns Brandvæsen dumper prisen på sygetransporttjenesten.

Jeg har fuld forståelse for, at Falck og 3F er utilfredse med, at de har mistet en stor markedsandel under de sidste udbudsrunder, men det er svært at have respekt for den unuancerede retorik, der nu bliver brugt i debatten, hvor Reddernes Faglige Klub København beskylder andre for at dumpe priserne.

Udbud giver konkurrence

Muligheden for udbud viser i virkeligheden, at den konkurrence, som regionerne ønskede, er slået igennem. Falck har i alt for mange år haft monopol på den vigtige opgave, som det er at køre ambulance og redde liv, og det er der omsider blevet ændret på. I alt for mange år har Falck kunne sætte deres egne priser, uden andre har haft en reel mulighed for at kontrollere, om de betalte det, det reelt kostede at drive et ambulanceberedskab.

Med de bud, der er givet i flere regioner, kan man se, at det er muligt at gøre det væsentlig billigere end Falck har gjort det de sidste mange år. Det vil komme borgerne til gavn, at de ikke skal finansiere et overskud, der skal gå til Falcks aktionærer.

De kommunale beredskaber er underlagt kommunalfuldmagten, og de er derfor forpligtet til at give bud, der ikke giver underskud, samtidig med at det ikke er tilladt at overføre penge imellem regionale opgaver og kommunale opgaver som fx fra brandtjeneste til sygetransporttjeneste. Derfor er det uhørt, at der overhovedet bliver talt om dumping. At opgaverne sendes i udbud stiller reelt set de kommunale beredskaber lidt dårligere i udgangspunktet end de private netop på grund af kommunalfuldmagten, som ikke overtrædes i bud fra Københavns Brandvæsen.

Ved sidste udbud så vi, at prisen på et Falck beredskab varierede meget afhængig af, hvor konkurrencen var størst. Prisen har på intet tidspunkt afspejlet markedsværdien. Når vi ser på de bud, der er givet, så er det bemærkelsesværdigt, at Falck i deres bud har været så meget dyrere i Region Syddanmark. Jeg synes, det burde give stof til eftertanke, ligesom man også bør tænke over, at samtlige af Falcks bud i Region Hovedstaden lå under niveau ift. buddene i 2008.

Bud fra Københavns Brandvæsen

Der er blevet sat spørgsmålstegn ved det bud, Københavns Brandvæsen har givet efter de vandt to ud af de seks delområder i Region Hovedstaden. Hvis vi ser tilbage på 2008, hvor Københavns Brandvæsen tabte hele deres område til Falck og Samaritten, er det nok dér, forklaringen skal findes.

I 11. time fik brandvæsenet tildelt et område, og den lærestreg, som brandvæsenet fik ved at være for dyre i 2008, har gjort, at organisationen har trimmet sig selv til netop at kunne konkurrere mod private aktører. Det kan ses i de markant billigere bud, der senere er kommet fra Københavns Brandvæsen i Region Hovedstaden – så ja, det kan lade sig gøre at udføre det billigere. Og samtidig viser det, hvor mange penge borgerne i Danmark har betalt for det monopol, som Falck har haft de sidste mange år.

I førnævnte artikel påstås det, at de kommunale beredskaber konkurrerer på dårligere løn- og ansættelsesvilkår. Det finder jeg helt usagligt. Virkeligheden er, at der på området er to overenskomster for de ansatte: En 3F-overenskomst og en FOA-overenskomst. Sammenligner man disse to overenskomster er der fordele og ulemper i begge overenskomster. På FOA-overenskomsten arbejder man væsentlig færre timer på årsbasis, hvor man i 3F får minimalt højere løn.

At vi samtidig kan læse i artiklen, at Reddernes Faglige Klub København frygter, at deres medlemmer vil blive tabere i sygetransportudbuddet er blot et usagligt forsøg på at skabe utryghed i egne rækker, og det må stå for egen regning.

Kan man klage, hvis alle retningslinjer er blevet overholdt?

At vi slutteligt kan læse, at Reddernes Faglige Klub København vil klage, hvis Københavns Brandvæsen tildeles område 3 er direkte hyklerisk. Det er én gang for alle slået fast, at der kan bydes på de områder, der rummer en del af den kommune, som byderen kommer fra. At område 3 også rummer kommuner uden for København har ingen betydning, da både Vesterbo og Valby ligger i område 3.

Til gengæld synes jeg, det er glædeligt, at borgerne nu kun skal betale for det, det reelt koster at drive en ambulance- og sygetransporttjeneste i stedet for, at borgerne skal være med til at spæde i en kasse, der skal sikre aktionærer et økonomisk afkast. Jeg kan dog, som borger i Region Hovedstaden, kun ærgre mig over, at regionen ikke valgte at drive nogle af de områder, hvor de reelt set var billigere end Falck, da det i sidste ende er borgerne i Region Hovedstaden, der betaler regningen for den merpris, det er er have Falck som entreprenør. Så tak for udbud og muligheden for konkurrence herunder også forskellige priser.

Annonce