Præhospital

Vejle Amt vil ikke betale for Falcks redningsledere

Fremover vil Vejle Amt ikke betale, når Falck sender en redningsleder til trafikulykker i amtet. Dermed sparer amtet 200.000 kr., som skal bruges til at dække de stigende udgifter indenfor ambulancekørsel. Redningslederne udsendes til visse typer af ulykker, og varetager hovedsageligt sikkerhedsmæssige opgaver for Falcks personale. Redningslederne er efter Vejle Amts opfattelse ikke en amtslig opgave.

Brandvæsen

Statstilskud til branduddannelse er i strid med loven

Det er ikke forenelig med de intentioner, der ligger til grund for statens tilskud til uddannelse af frivillige i kommunerne, hvis Hørsholm Kommune giver kommende brandfolk proforma-status af frivillige og dermed opnår statstilskud til deres brandmandsuddannelse. Det skriver forsvarsminister Søren Gade i et svar til Folketingets Kommunaludvalg, der har taget sagen op.