Brandvæsen

Ulykke med tankvogn udløste bøde på 500 kr.

Retten i Næstved valgte torsdag at lægge brandmand Peter Brinch Finnedals forklaring til grund, da der faldt dom i den meget omtalte sag om en ulykke med en tankvogn fra Sorø Brandvæsen. Tankvognen forulykkede i 2006 under udrykning, og politiet valgte at rejse tiltale mod føreren, Peter Brinch Finnedal, for blandt andet at have udvist manglende agtpågivenhed. Han blev imidlertid kun dømt for at have kørt uden sikkerhedssele, hvilket udløste en bøde på 500 kr.

Google Streetview
Brandvæsen

Brandvæsen, Falck og politi under samme tag

Silkeborg Brand og Rednings brandstation på Søndergade i Kjellerup får pr. 1. oktober en ny lejer. Det er nærpolitiet i Kjellerup, som flytter til den tidligere Falck-station, som Silkeborg Kommune købte efter at have overtaget brandslukningen. I forvejen har Falck lokaler på stationen, og dermed kommer brandvæsen, Falck og politi altså under samme tag i Kjellerup.

Brandvæsen

Kold luft mellem brandfolk i Odsherred

Når beredskabskommissionen i Odsherred Kommune på fredag mødes for at drøfte de massive besparelser, som Odsherred Brandvæsen er blevet pålagt, så vil kommissionen blandt andet blive præsenteret for en række alternative spareforslag fra brandfolkene. Men det er langt fra en enig mandskabsstyrke, som står bag forslagene – tværtimod.

Brandvæsen

Frivillige betaler prisen for licitation

Det bliver de 52 frivillige i redningsberedskabet – tidligere kendt som civilforsvaret – der kommer til at betale en del af regningen for udliciteringen af brandslukningen i Holstebro Kommune. Det fremgår af en spareplan, som i ét hug reducerer det frivillige beredskab budget med 855.608 kroner – svarende til 74 procent. Beløbet overføres til budgettet for brandvæsenet.