Præhospital

Portræt af Samariten – den nye storspiller i det danske beredskab

I Sverige driver familiefirmaet Samariten i dag 20 ambulanceberedskaber i Stockholms-området. Fra næste år bliver selskabet den næststørste – og teoretisk måske endda den største – ambulanceoperatør i Danmark med foreløbigt 70 ambulanceberedskaber i Region Sjælland. Samariten er også blevet prækvalificeret i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, men vinderne af disse udbud ventes først udpeget i næste måned.

Autohjælp

Dansk Autohjælp fyrer 16 medarbejdere

Afhjælpning af interne it-problemer er årsagen til, at Dansk Autohjælps hovedkontor i Risskov har afskediget 16 medarbejdere. “Hvis man ser det i en sammenhæng, så er afskedigelserne helt naturlige. Inden for de seneste to år har vi fordoblet vores medarbejderstab, mens vi har kørt nyt it-system ind. Nu går det bedre, og derfor har vi ikke længere brug for så mange mennesker til at betjene kunderne”, siger pressemedarbejder Lars Albæk, Dansk Autohjælp.

Præhospital

Beredskabschef afviser kritik af akutlægebil

Ambulancefolkene i København har i skarpe vendinger kritiseret Region Hovedstadens valg af Roskilde Brandvæsen som ny operatør af regionens nyeste akutlægebil. Ifølge de københavnske ambulancefolk vil Roskildes ambulancefolk mangle lokalkendskab og kendskab til optagekriterierne, ligesom deres uddannelse er kortere end deres københavnske kollegaers. Men Roskildes beredskabschef afvise kritikken. Han mener, at ambulancefolkenes uddannelse allerede indeholder mange af de ting, som indgår i den københavnske lægeassistent-uddannelse, og han påpeger, at det er lægen, som bestemmer, hvilket sygehus patienten skal køres til.

Præhospital

Ny akutlægebil – men kritik af løsningen

Bemandingen af Region Hovedstadens nyeste akutlægebil har endnu engang været i udbud, men hverken Københavns Brandvæsen eller Falck ønskede denne gang at byde på opgaven. Det gjorde Roskilde Brandvæsen til gengæld, så fra 1. oktober 2008 vil akutlægebilen blive sat i drift med lægeassistenter fra Roskilde Brandvæsen bag rattet. Deres kollegaer i Københavns Brandvæsen retter imidlertid en hård kritik af Region Hovedstaden for at have valgt en discount-løsning, hvor både kravene til lægeassistenternes erfaring og uddannelsens længde reduceres. De københavnske ambulancefolk mener, at hele regionens nye præhospitale setup er dømt til at mislykkes.

Brandvæsen

Dansk Folkeparti truer med at tage statstilskud fra Beredskabsforbundet

En udtalelse fra Beredskabsforbundet og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer har bragt sindene i kog hos Dansk Folkeparti. Partiets kommunalordfører, Hans Kristian Skibby, beskylder de to organisationer for at have misbrugt Forsvarsministeriets embedsmænd og brugt dem til at politisere, og partiet truer nu direkte med at sætte en stopper for Beredskabsforbundets årlige statstilskud på 10 mio. kr.

Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen indbringer Rudersdal og Hørsholm for det kommunale tilsyn

Hvem skal egentlig godkende kommunernes planer for risikobaseret dimensionering? Ifølge Rudersdal og Hørsholm kommuner, der har fælles brandvæsen, er det de to kommuners beredskabskommission, som har kompetencen. Men Beredskabsstyrelsen mener, at kompetencen ligger hos kommunalbestyrelserne, og derfor har styrelsen nu indbragt de to kommuner for det kommunale tilsyn, der i øjeblikket overvejer, om der skal rejses en tilsynssag mod kommunerne.

Brandvæsen

Dansk Folkeparti ønsker statsligt brandvæsen

Landets brandvæsener er for dårlige til at samarbejde, og det giver unødigt lange ventetider på hjælpen i områder, hvor en brandstation fra nabokommuner i virkeligheden kunne være hurtigst fremme – og derfor bør staten overtage ansvaret for brandvæsenerne. Det mener Dansk Folkepartis kommunalordfører og formand for Kommunaludvalget, Hans Kristian Skibby.

Brandvæsen

Beredskabschefer: Uforståelig kritik af brandvæsener

Dansk Folkeparti har i dag foreslået, at ansvaret for brandvæsenerne skal overgå fra kommunerne til staten, fordi kommunerne ifølge partiet er for dårlige til at samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Men det forslag karakteriserer Foreningen af Kommunale Beredskabschefer som uforståeligt. Ifølge foreningen betyder konkurrencen mellem kommunale brandvæsener og Falck samt brandvæsenernes udførelse af kommunale serviceopgaver, at Danmark i dag har det bedste brandvæsen til den billigste pris.

Brandvæsen

Brandfolk på Bornholm strides om stationers vigtighed

I Odsherred Kommune har planerne om at lukke to brandstationer som tidligere omtalt på BeredskabsInfo resulteret i kold luft mellem brandfolkene på kommunens brandstationer, og på Bornholm er billedet det samme. Bornholms Brandvæsen har foreslået, at halvdelen af de nuværende seks brandstationer nedlægges for at skabe balance i brandvæsenets budget, men nu strides brandfolkene om, hvilke stationer, som har flest opgaver og dermed er vigtigst.