Brandvæsen, Falck og politi under samme tag

Google Streetview
Brandstationen i Kjellerup

Silkeborg Brand og Rednings brandstation på Søndergade i Kjellerup får pr. 1. oktober en ny lejer. Det er nærpolitiet i Kjellerup, som flytter til den tidligere Falck-station, som Silkeborg Kommune købte efter at have overtaget brandslukningen. I forvejen har Falck lokaler på stationen, og dermed kommer brandvæsen, Falck og politi altså under samme tag i Kjellerup.

Det har hele tiden været kommunens hensigt, at udleje en del af bygningen, da brandvæsenet, Falcks dagambulance og den lokale pladsmand ikke optager alle faciliteter, fortæller beredskabschef T. K. Jensen til Midtjyllands Avis.

Foruden lejeindtægten ser beredskabschefen en stor fordel i, at huset nu bliver beboet af en partner, som beredskabet og kommunen i forvejen har et tæt samarbejde med: “Vi har haft henvendelser fra andre, som var interesseret i at leje sig ind. Men vi mener, at de aktiviteter, som foregår heroppe, passer bedst med politiets arbejde. I forvejen løser Falck, det kommunale beredskab og politiet mange opgaver i fællesskab, og derfor er det helt naturligt, at vi også deler tag. Det ser jeg mange fordele i”, siger beredskabschefen, som også lægger vægt på, at de to landbetjentes tilstedeværelse giver en bedre sikring af brandstationen.

Annonce