Præhospital

Eksplosiv stigning i ambulanceudrykninger efter sygeplejerskers overtagelse af visitationen

Hvis borgerne i Region Hovedstaden føler, at de indenfor de seneste uger har mødt ekstra mange ambulancer med udrykning, så har de helt ret. Efter at sygeplejersker på regionens AMK-vagtcentral i Herlev har overtaget visitationen af 112-opkald, er der nemlig sket en eksplosiv stigning i antallet af akutte ambulanceudrykninger. Det samlede antal ambulanceture er uændret, men en langt større del af turene køres i øjeblikket som akutte ture med udrykning – faktisk er der sket en forskydning på hele 25 % fra ikke-akutte til akutte kørsler. Det giver en helt ekstraordinær travlhed i ambulancetjenesten.

Autohjælp

Atter underskud i Dansk Autohjælp

Efter et enkelt år med overskud måtte Dansk Autohjælp-koncernen atter indkassere et underskud i 2010. Trods en stigende omsætning fik koncernen et underskud på 5,7 mio. kr., der skyldes en række forskellige faktorer. Ligesom konkurrenten Falck blev Dansk Autohjælp således ramt af det hårde vintervejr, der gav en kraftig stigning i assistanceomkostningerne, men priserne på autohjælp er også under pres. Og så har en udskiftning i direktionen og en restrukturering kostet 3 mio. kr.

Google Streetview
Brandvæsen

Falck vil sælge sin station i Bjerringbro

Frem til kommunalreformen stod Falck i Bjerringbro for brandslukningen i Bjerringbro og Hvorslev kommuner, men kort tid efter at Bjerringbro blev en del af Viborg Kommune, overtog det kommunale brandvæsen brandslukningen og oprettede sin egen station i Bjerringbro. Derefter blev Falck-stationen i Bjerringbro reduceret til en ren ambulancestation, men de godt 1.700 m2 station er for meget plads til en enkelt ambulance og de to reddere, som normalt er på vagt, så nu vil Falck sælge stationen.

Præhospital

Fyresedler til 37 Falck-reddere

En uddannelse som ambulanceredder var indtil for få år siden nærmest ensbetydende med en garanti for, at arbejdsgiverne stod i kø med jobtilbud. I dag er billedet imidlertid et andet: Kombinationen af udbudsrunder, en reduceret vækst i det præhospitale beredskab og en mindre personaleomsætning har i år tvunget Falck til at sende fyresedler til 37 reddere, hvoraf de 13 er nyuddannede redderelever. Alle fyringerne er sket i Region Sjælland og Region Midtjylland.