Falck vil sælge sin station i Bjerringbro

Google Streetview
Falck-stationen i Bjerringbro

Frem til kommunalreformen stod Falck i Bjerringbro for brandslukningen i Bjerringbro og Hvorslev kommuner, men kort tid efter at Bjerringbro blev en del af Viborg Kommune, overtog det kommunale brandvæsen brandslukningen og oprettede sin egen station i Bjerringbro. Derefter blev Falck-stationen i Bjerringbro reduceret til en ren ambulancestation, men de godt 1.700 m2 station er for meget plads til en enkelt ambulance og de to reddere, som normalt er på vagt, så nu vil Falck sælge stationen.

Viborg Brandvæsens overtagelse af brandslukningen i Bjerringbro pr. 1. januar 2008 skete uden et udbud, da brandvæsenets beregninger viste, at kommunal brandslukning ville være den billigste løsning. Sidste år måtte brandvæsenet dog gå til politikerne og bede om en ekstra anlægsbevilling på 600.000 kr., da det havde vist sig, at de to slukningskøretøjer, som blev indkøbt til den nye station i Bjerringbro, hver blev 300.000 kr. dyrere, end brandvæsenet havde budgetteret med.

Efter Viborg Brandvæsens overtagelse af brandslukningen var der overvejelser om at brandvæsenet kunne leje faciliteter på Falck-stationen, men brandvæsenet valgte at etablere sin egen station ganske tæt på Falck-stationen. Siden da her der kun været et enkelt ambulanceberedskab med to reddere på Falck-stationen, der blev bygget i 1987 og består af 1.725 m2 bygninger på en 5.300 m2 stor grund. Et taxaselskab har dog lejet en del af bygningen, ligesom den huser lånevogne og køretøjer fra Falck Museets Venner, men nu har Falck besluttet, at stationen er for stor – og at den skal sælges. Udbudsprisen er sat til 6,7 mio. kr.

Salget af stationen betyder dog ikke, at Falck forlader Bjerringbro. Redningskorpsets kontrakt med Region Midtjylland indebærer nemlig, at der skal være en ambulance i Bjerringbro, men det er endnu ikke fastlagt, hvor den fremover skal placeres. En mulighed er, at Falck lejer sig ind hos den kommende ejer af bygningen, men hvis viser sig ikke at være en mulighed, vil Falck finde andre lokaler i byen.

Annonce