Atter underskud i Dansk Autohjælp

Efter et enkelt år med overskud måtte Dansk Autohjælp-koncernen atter indkassere et underskud i 2010. Trods en stigende omsætning fik koncernen et underskud på 5,7 mio. kr., der skyldes en række forskellige faktorer. Ligesom konkurrenten Falck blev Dansk Autohjælp således ramt af det hårde vintervejr, der gav en kraftig stigning i assistanceomkostningerne, men priserne på autohjælp er også under pres. Og så har en udskiftning i direktionen og en restrukturering kostet 3 mio. kr.

Dansk Autohjælp-koncernen består primært af selskaberne Dansk Autohjælp, Dansk Sygetransport og Dansk Alarm. Desuden ejer koncernen en del af et tyrkisk autohjælpsselskab og selskaberne Safetrans og Mobile Workforce. Endelig driver Dansk Autohjælp og FDM i fællesskab selskabet FDM Vejhjælp.

Prispres og vintervejr ramte Dansk Autohjælp

Det suverænt største selskab er Dansk Autohjælp, der er landets næststørste udbyder af autohjælp. I 2010 fik Dansk Autohjælp et underskud på 1,3 mio. kr. mod et overskud på 1,9 mio. kr. i 2009. Forklaringen på underskuddet er ifølge Dansk Autohjælp, at hårdt vintervejr i 2010 medførte, at abonnementskunderne havde en større nedbrudsrate end normalt. Dermed fik Dansk Autohjælp det højeste aktivitetsniveau nogensinde, men for en abonnementsbaseret virksomhed er det en dårlig forretning.

Desuden er Dansk Autohjælp påvirket af, at der er et øget prispres på markedet for autohjælp. Det resulterer i, at en række af de aftaler, som Dansk Autohjælp har indgået med storkunder, er blevet mindre rentable.

Antallet af medarbejdere i Dansk Autohjælp steg fra 55 til 59, og det forklarer selskabet med, at aktivitetsniveauet har været højt, og at der på mange områder er en lav automatiseringsgrad. Forbedrede IT-systemer vil dog gøre, at bemandingen bliver lavere i år.

Underskud på sygetransport og alarmvirksomhed

Koncernens sygetransportaktiviteter er samlet i selskabet Dansk Sygetransport, der imidlertid har mistet en storkunde og derfor er gået fra et overskud på 0,6 mio. kr. i 2009 til et underskud på 0,2 mio. kr. i 2010.

Heller ikke selskabet Dansk Alarm, der står for koncernens vagtcentral- og kontrolcentralaktiviteter, bidrager positivt til økonomien i 2010. Her var prispres også årsagen til, at resultatet blev et underskud på 0,9 mio. kr. mod et overskud på 1,6 mio. kr. i 2009. Selskabet har 51 ansatte, hvilket er tre færre end i 2009.

Bruttofortjeneste på 48 mio. kr.

For Dansk Autohjælp-koncernen som helhed blev årets resultat et underskud på 5,7 mio. kr. Udover underskuddene i datterselskaberne skyldes underskuddet primært, at der har været ekstraudgifter på 3 mio. kr. til en udskiftning i direktionen og en restrukturering. Bruttofortjenesten, som er omsætningen fratrukket de variable driftsomkostninger, landede på 48 mio.kr. mod 50 mio. kr. året før.

Dansk Autohjælp har været igennem nogle hårde år, hvor blandt andet IT-og ledelsesproblemer i 2007 resulteredei et underskud på 18 mio. kr. og i 2008 gav et tab på 28 mio. kr. Det kom efter et overskud på 18 mio.kr. i 2006. Koncernen er dog stadig særdeles solid med en egenkapital på 29 mio. kr.

De store IT-problemer er kommet under kontrol i 2010, og koncernen kan derfor notere en ”radikal forbedring” af driftsstabiliteten samt en forbedring af kundeserviceniveauet og IT-performance. Dansk Autohjælp har investeret over 16 mio. kr. i et nyt IT-system.

Problemerne med et datterselskab i Tyrkiet er dog stadig ikke løst. Her er Dansk Autohjælp blevet rygende uenig med den lokale partner, og der verserer fortsat fire retssager mellem de to tidligere samarbejdspartnere – og Dansk Autohjælp betragter sin investering i selskabet som tabt. Også på et andet område er Dansk Autohjælp indblandet i en tvist: En leverandør mener således at have 2,7 mio. kr. til gode, hvilket afvises af Dansk Autohjælp.

Annonce