Præhospital

De første fire ambulancetjenester har fået det store kvalitetsstempel

Som de første danske ambulancetjenester har Falck i Region Hovedstaden, Københavns Brandvæsen, Frederiksberg Brandvæsen og Region Hovedstadens eget beredskab fået det store kvalitetsstempel og er blevet akkrediterede efter Den Danske Kvalitetsmodel. Alle fire ambulancetjenester opnåede akkrediteringen i 1. forsøg – og er nu akkrediterede frem til august 2015. Akkrediteringsrapporterne peger dog også på problemer, f.eks. at mange ambulancereddere hos Københavns Brandvæsen bar ur, hvilket er i strid med retningslinjerne.

Brandvæsen

Katastrofealarm til Storebæltsberedskabet var betjeningsfejl hos politiet

Onsdag blev Storebæltsberedskabet aktiveret med en melding om, at et godstog stod i flammer i den nordlige Storebæltstunnel. Alarmen gik til brandvæsenets indsatsleder, 20 brandfolk fra Korsør og Nyborg samt brandfolk i Slagelse, Sorø, Skælskør og København. Alarmen viste sig imidlertid at være en fejl på politiets alarmcentral i Slagelse, hvor en politimedarbejder var ved at undervise kollegaer i alarmeringssystemet. Da en alarm skulle simuleres, kom politimedarbejderen imidlertid til at afsende en rigtig alarm. Fejlen viste sig dog at være held i uheld, for den afslørede et problem hos Falck, der ikke fik alarmeret brandfolkene i Nyborg.