Brandvæsen

KL: Sådan skal de nye beredskabsenheder håndtere økonomien

Hvert år koster de danske brandvæsener ca. 1,3 mia. kr. i drift, hvortil kommer investeringer på 50-100 mio. kr. Dermed er det store summer, som skal flyttes rundt, når de nuværende 87 beredskaber i den kommende tid skal reduceres til 20. KL har netop udsendt en vejledning, der beskriver, hvordan økonomi og opgaveportefølje kan håndteres i de nye beredskaber.