KL: Sådan skal de nye beredskabsenheder håndtere økonomien

Hvert år koster de danske brandvæsener ca. 1,3 mia. kr. i drift, hvortil kommer investeringer på 50-100 mio. kr. Dermed er det store summer, som skal flyttes rundt, når de nuværende 87 beredskaber i den kommende tid skal reduceres til 20. KL har netop udsendt en vejledning, der beskriver, hvordan økonomi og opgaveportefølje kan håndteres i de nye beredskaber.

Som en del af del af processen med at etablere de nye beredskabsenheder, skal der også tages stilling til de økonomiske rammer, og det er fokus for den nye vejledning fra KL. Her opridses de vigtigste økonomiske problemstillinger, der bør drøftes i forbindelse med etableringen af de nye beredskabsenheder. Der gives samtidig eksempler på, hvordan kommunen kan håndtere problemstillingerne.

Vejledningen anbefaler, at kommunerne som et af de første skridt foretager en analyse af beredskabets udgifter og opgaver i hver af de kommuner, der påtænkes at skulle indgå i den nye enhed. Ud over en kortlægning af ressourceforbruget, bør der også foretages en kortlægning af den aktuelle opgavevaretagelse – ikke nødvendigvis i relation til det operative beredskab eller myndighedsopgaverne i øvrigt, men primært med sigte på de øvrige opgaver, som beredskaberne løser i den enkelte kommune.

Vejledningen beskriver også de forskellige finansieringsmodeller, som kommunerne kan overveje, og hvordan afregningen fra kommunerne skal ske. Endelig beskrives principperne for håndtering af de nuværende beredskabers aktiver i form af f.eks. bygninger og køretøjer.

Vejledningen kan hentes her.

Annonce