Præhospital

Nordjyderne har fået hurtigere ambulanceudrykninger

Mens et stigende antal ambulanceudrykninger i flere andre regioner har ført til længere ventetid på ambulancerne, så går det den modsatte vej i Region Nordjylland. Her er ambulancerne de seneste måneder blevet markant hurtigere, og i gennemsnit når ambulancerne nu frem næsten 1 minut hurtigere end regionens servicemål.

Brandvæsen

Bedre SINE-dækning ved Møns Klint

Radiokommunikationen på SINE har tidligere været en udfordring for beredskaberne, når de er blevet kaldt ud til ulykker ved Møns Klint. Både klinten, der vender væk fra de nærmeste SINE-sendere, og det kuperede naturområde har medført begrænset dækning i området. Men nu er dækningen blevet forbedret.