Nordjyderne har fået hurtigere ambulanceudrykninger

Mens et stigende antal ambulanceudrykninger i flere andre regioner har ført til længere ventetid på ambulancerne, så går det den modsatte vej i Region Nordjylland. Her er ambulancerne de seneste måneder blevet markant hurtigere, og i gennemsnit når ambulancerne nu frem næsten 1 minut hurtigere end regionens servicemål.

Sammen med Region Sjælland er Region Nordjylland i dag den eneste region, der anvender den såkaldte responstidsmodel. Den indebærer, at regionen fastsætter et servicemål for ambulancernes responstider, hvorefter det er op til ambulanceoperatøren at sikre, at der til enhver tid er nok ambulancer til at overholde servicemålet. De øvrige regioner anvender beredskabsmodellen, hvor det er regionen, der beslutter antallet af ambulancer og deres placering.

Hurtigst udrykning i Aalborg

I Region Nordjylland er Falcks ambulanceoperatør, og Falck skal således sikre, at ambulancerne i gennemsnit er fremme hos de nordjyske patienter efter senest 9:12 minutter. Og det krav blev overholdt i 2. kvartal 2015, hvor den realiserede responstid var 8:17 minutter – eller næsten et minut bedre end krævet. Der er tale om et mærkbart fald i forhold til 1. kvartal, hvor responstiden var 8:50 minutter. Det er samtidig et af de bedste resultater siden 2010.

Responstidskravet beregnes for regionen som helhed, men der er store forskelle på responstiderne i de enkelte kommuner. Hurtigst er ambulancerne i Aalborg med en gennemsnitlig responstid på 7:04 minutter og Frederikshavn med 8:07 minutter. Længst ventetid på ambulancen er der i Vesthimmerland med 9:45 minutter og Jammerbugt med 9:27 minutter.

Ambulancer bruger mere tid på skadestedet

I 2015 er en tendens, der er set de senere år, fortsat: Ambulancerne har et stigende tidsforbrug på skadestederne. I gennemsnit bruges der således ca. 2-3 minutter ekstra pr. opgave på skadestedet, og selv om det ikke umiddelbart lyder af meget, så har det økonomiske konsekvenser for regionen. I perioden 2011-2015 kan ekstraudgiften således opgøres til ca. 2-2,5 mio. kr., hvis aktivitetsniveauet er konstant. Samme beregning, hvor der tages højde for den faktiske aktivitet i perioden, viser en meromkostning på ca. 4 mio. kr.

Med henblik på at afdække årsagerne til stigningerne vil regionen i den kommende tid igangsætte et projekt, der skal undersøge og afdække årsagerne. ”Det umiddelbare formål er ikke at nedbringe tid på skadested og dermed alt andet lige opnå en økonomisk besparelse på aktivitetsudgifterne i ambulancetjeneste. Formålet er at undersøge og afklare, hvorfor der er sket en stigning i tidsforbruget på skadestedet og om det eksempelvis er et udtryk for et højere kvalitetsniveau i behandlingen på skadested, øget brug af telemedicinske løsninger eller afklaring af korrekt visitation af patient på skadestedet”, oplyser regionen.

Annonce