Nyt beredskab bevarer alle stationer – men reducerer mandskab og materiel

Falcks brandstation i Randers. Arkivfoto

Det nye beredskab for Randers, Favrskov og Djursland bevarer alle de nuværende brandstationer. Men på kort sigt skal der findes besparelser på 3 mio. kr., og derfor tilpasses den risikobaserede dimensionering, således at både bemanding og materiel reduceres, ligesom slukningskontrakter med nabokommunerne opsiges. Ændringerne betegnes som ”beredskabsfagligt forsvarlige”.

Kommunerne Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs har valgt navnet Beredskab & Sikkerhed til deres fælleskommunale beredskab. Og det nye beredskab skal på kort sigt finde besparelser på 3 mio. kr., mens der i en senere fase skal spares yderligere 3,9 mio. kr.

Efter længere tids debat og en række forskellige spareforslag tegner der sig nu en konsolideret spareplan for Beredskab & Sikkerhed. Den omfatter en lang række forskellige besparelser, men samlet set vurderer det nye beredskabs ledelse, at beredskabets samlede reaktionskapacitet vil være ”beredskabsfagligt forsvarligt og dækkende for de identificerede risikoforhold”.

Sparer på fuldtidsstillinger og udrykningsberedskab

En besparelse på 700.000 kr. hentes ved at to beredskabschefer fratræder og en tredje stilling ikke genbesættes. De fire indsatslederområder halveres til to, hvilket giver en besparelse på 831.000 kr., mens der hentes en yderligere besparelse på 140.000 kr. ved at reducere de opgaver, som der afsendes indsatsleder til, med omkring 500 om året.

I det daglige beredskab fastsættes standardudrykningen til 1+5 mand, mens der opereres med en reduceret udrykning på 1+3 mand. På de stationer, hvor alle mand i dag tilkaldes ved alarm, ophører den praksis, som er medvirkende til, at beredskabet ifølge ledelsen i dag bruger op til 4.000 flere mandetimer om året end nødvendigt. Det giver en besparelse på 776.000 kr. om året.

Også på materiellet sker der nedskæringer. Den nuværende lifttender i Hammel nedlægges, redningsvognen med tungt frigørelsesmateriel, der er placeret i Hadsten, nedlægges ligeledes, og opgaven flyttes til Randers – som også fremover skal dække Hadsten med redningsbåd. I Kolind nedlægges redningsvognen også, mens Knebel mister tankvognen, og en ekstra tankvogn fra Hadsten flyttes til Ebeltoft, der i dag lejer en tankvogn hos Falck. Allingåbro mister sin HSE, mens Grenaa mister 2. sprøjten. I alt betyder disse materieljusteringer en besparelse på 201.000 kr. om året.

Falck overtager ikke i Hadsten

De fire kommuner har opgivet en plan om at hente besparelser ved at lade Falck overtage driften af brandstationen i Hadsten. Det viste sig nemlig, at der i praksis ikke ville kunne opnås en besparelse, så derfor drives stationen videre i kommunalt regi. Vagtcentralen drives også fortsat i kommunalt regi, da leasingudgifter til det nuværende vagtcentralsudstyr gør, at besparelsen ved at overlade opgaven til Falck ikke kan realiseres på kortere sigt. Falck reducerer dog prisen for beredskabet i Randers med 103.000 kr., da udrykningssammensætningerne ændres. Endvidere spares 150.000 kr. om året ved helårlig betaling af Falck-kontrakten i Randers.

Derimod er det ikke lykkes for Beredskab & Sikkerhed og Falck at blive enige om at ændre udløbstidspunktet for kontrakten om brandslukning i Randers fra 2021 til 2018, hvilket ellers ville give beredskabet mulighed for at foretage større ændringer af beredskabet allerede om et par år. Falck har henvist til, at kommunerne i 2011 opnåede en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. ved at vælge en kontrakt med en 10-årig løbetid.

Vil slutte samarbejde med Silkeborg og Viborg

Der hentes også en større besparelse på de kontrakter, som er indgået med nabokommuner om dækning af udvalgte områder, hvor brandstationer i henholdsvis Viborg og Silkeborg kommuner har en kortere kørevej.

Beredskabet vurderer, at det vil være muligt at nå frem med slukningshjælp inden for 22 minutter i og omkring Ulstrup og Fårvang fra Langå og Hammel, hvilket er i overensstemmelse med den reviderede risikobaserede dimensionering. Dermed kan der spares 203.000 kr. om året ved ikke at lade nabokommunerne dække de to områder.

Den risikobaserede dimensionering skal godkendes af byrådet i alle fire kommuner.

Annonce