Præhospital

Starter byggeri af nye ambulancestationer i Ringsted og Stege

Som led i hjemtagningen af omkring halvdelen af ambulancekørslen i Region Sjælland skal regionen i den kommende tid bygge syv nye ambulancestationer. Derfor gennemfører regionen i den kommende tid en række udbud af den tidskritiske byggeopgave, hvor man i første omgang udbyder de første opgaver knyttet til stationerne i Ringsted og Stege.

Præhospital

Opretter ny ambulancelederuddannelse

Fra september 2023 bliver det muligt for ambulancebehandlere og paramedicinere at tage en ny og kompetencegivende ambulancelederuddannelse. Uddannelsen oprettes hos Dansk Præhospital uddannelsescenter (DAPUC) i Silkeborg, og formålet er, at deltagerne opnår kompetencer til at lede, tage styring, handle og koordinere både i hverdagssituationer, ved større skadessteder og ved sikkerhedshændelser.