Præhospital

Påbud fra Arbejdstilsynet på vej til AMK-vagtcentral

Efter to tilsynsbesøg er Arbejdstilsynet på vej med et påbud til Region Hovedstadens AMK-vagtcentral. Det har tilsynet varslet overfor Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet vil pålægge AMK-vagtcentralen at sikre, at de høje følelsesmæssige krav i arbejdet med at besvare 112-opkald ikke forringer de ansattes sikkerhed og sundhed på kort eller lang sigt.

Brandvæsen

Stor havmiljøøvelse ved Gilleleje

Et større olietankskib støder på grund nord for Gilleleje. Skibet er lastet med heavy fuel olie, og ved grundstødningen flyder en stor mængde olie ud i havet og truer med at ramme en stor del af kysten ved Gilleleje. Det er scenariet, når Søværnet, politiet, Beredskabsstyrelsen, kommunens beredskab, regionen og totalforsvaret gennemfører en omfattede havmiljøøvelse.

Præhospital

Første af 280 nye hjertestartere sat op i Nordjylland

Over det kommende år skal der sættes hele 280 nye døgntilgængelige hjertestartere op i Region Nordjylland. Det sker som led i forskningsprojektet NordStart, hvor en avanceret computeralgoritme har udvalgt de 280 opsætningssteder. I sidste uge blev den første af de nye hjertestartere så sat op – og det skete i Sæby.

Præhospital

Vil lave forsøgsordning med grønt blink til frivillige

Transportministeren vil lave en forsøgsordning, hvor frivillige, der kører afsted for at redde liv, kan udstyre deres biler med et grønt blink. Blinket skal dog ikke give særlig rettigheder i trafikken, men alene sende et signal om, at bilisten har en livsvigtig opgave. Man skal selv kunne indkøbe blinket uden at få en særlig tilladelse.

Præhospital

Christiansfeld får elbil som akutbil

Christiansfeld har nu fået sin akutbil. Den er indsat som led i en styrkelse af beredskabet i et område, hvor der er udfordringer med responstiderne, og den finansieres af midler fra den statslige akutpulje. Akutbilen – som drives af Falck – er en VW ID Buzz Cargo, der er en elbil med 205 hk og en rækkevidde på godt 400 km.

Brandvæsen

Falck-droner skal skabe overblik ved trafikulykker

Falck har indgået en kontrakt med Trafikverket i Stockholm om, at droner fremover skal bruges til at skabe et hurtigere realtidsoverblik over trafikken, når der sker trafikulykker. Målet er at mindske risikoen for kødannelse og intens trafikbelastning. Ved at gøre det lettere at omdirigere trafikken, kan man undgå unødigt tidsspilde for bilisterne – og reducere CO2-udledningen fra biler, der holder i kø på vejene.

Brandvæsen

Tre nye køretøjer til Beredskab Banedanmark

Beredskab Banedanmark har indkøbt tre nye VW Transportere. De nye køretøjer medbringer blandt andet udstyr til akutte løft – udstyr, der kan benyttes, hvis der er fastklemte under tog. Samtidig medbringes motorsave, faldsikring og en række forskellige typer af håndværktøj. På vognene er der desuden hydraulik-donkrafte, som har en løftekapacitet på 100 tons.

Præhospital

Ny præhospital visitationsenhed indsat i Aalborg

En ny udkørende elbil med paramedicinere rykker fremover direkte ud til patienter i Aalborg og omegn. Region Nordjylland har allerede gode erfaringer fra lignende projekter, og den nye enhed får positiv betydning for patienterne, der i mange tilfælde vil kunne undgå en indlæggelse. Samtidig frigiver det ambulancer til mere akutte opgaver.