Starter byggeri af nye ambulancestationer i Ringsted og Stege

Som led i hjemtagningen af omkring halvdelen af ambulancekørslen i Region Sjælland skal regionen i den kommende tid bygge syv nye ambulancestationer. Derfor gennemfører regionen i den kommende tid en række udbud af den tidskritiske byggeopgave, hvor man i første omgang udbyder de første opgaver knyttet til stationerne i Ringsted og Stege.

De syv nye ambulancestationer i Region Sjælland kommer hver til at bestå af tre delsektioner – garage, opholdsrum og hvilerum – samt udearealer. Enhederne til personalet bliver i alt på ca. 2.800 m2 brutto, mens garagerne i alt bliver på ca. 1.800 m2 brutto.

Regionen har tilrettelagt en proces med en række udbud af forskellige opgaver, der er knyttet til byggerierne. I første omgang udbydes en delopgave vedrørende de to af stationerne, som etableres på adresserne Industriparken 15 i Ringsted og Pilevej 5 i Stege. Opgaven omfatter koordinering med bygherren og andre entreprenører, koordinering af forsyninger, udførelse og aflevering af byggemodning, etablering af byggeplads, anlægsarbejder, belægninger, landskab og fremføring af forsyninger til de to ambulancestationer.

Kontrakten vurderes at få en værdi på 5 mio. kr., og der er tilbudsfrist den 1. maj 2023.

Annonce