Stor usikkerhed om Falck-station i Kokkedal

Det er fortsat meget usikkert, om der vil blive bygget en ny Falck-station på Brønsholm Kongevej i Kokkedal. Falck-stationen skulle efter planen afløse de nuværende stationer i Hørsholm og Nivå, men protesterne fra naboerne i et nærliggende villaområde har været massive. De frygter, at Falck-stationen vil give store støjgener. I sidste uge sagde Fredensborg Kommunes økonomiudvalg ja til Falck-stationen, men nu siger sammenlægningsudvalget nej.

Falck har kontrakt med Karlebo Kommune om brandslukning frem til 2009. I dag udføres slukningen fra Falck-stationen i nabokommunen Hørsholm samt en hjælpestation i Nivå, men i kontrakten mellem Karlebo Kommune og Falck er det fastlagt, at der snarest skal opføres en ny Falck-station i Karlebo Kommune – til afløsningen for stationen i Hørsholm, som allerede er solgt.

Falck og Karlebo Kommune har været enige om, at stationen skulle bygges på en grund på Brønsholm Kongevej i Kokkedal, hvor der tidligere har ligget en vognmandsforretning. Det kræver imidlertid en ændring af lokalplanen, og undervejs har naboerne protesteret over Falck-stationen, fordi de frygter, at udrykninger og generel støj fra stationen vil gå ud over dem, og ikke mindst værdien af deres huse. En række beboere har endda truet kommunen med et erstatningskrav, hvis lokalplanen blev vedtaget.

Protesterne gjorde indtryk på de lokale politikere, og selv om Falck gav forskellige garantier for, at støjen fra stationen ville være minimal, så blev lokalplansprocessen midlertidigt stoppet før sommeren. I sidste uge vedtog økonomiudvalget i den nye Fredensborg Kommune, som Karlebo bliver en del af, med stemmerne 6-3 at anbefale en vedtagelse af lokalplanen. Nu har sagen imidlertid været behandlet i sammenlægningsudvalget, hvor de borgerlige partier gik ind for lokalplanen, mens de øvrige medlemmer stemte imod. Formanden for sammenlægningsudvalget konkluderede derfor, at udvalget ikke på det foreliggende grundlag kunne anbefale vedtagelsen af lokalplanen.

Beslutningen i sammenlægningsudvalget er dog kun vejledende. Formelt er det byrådet i Karlebo Kommune, som skal træffe beslutning om lokaplanen, og det ventes at ske på et byrådsmøde den 25. oktober.

Nu er situationen således, at Karlebo Kommune og Falck har aftalt, at der skal bygges en ny station, men at det ser ud til, at der ikke er nogen grund til rådighed. I debatten har der været peget på alternative placeringer, men mulighederne begrænses af, at stationen skal ligge centralt i udrykningsområdet, skal have gode til- og frakørselsforhold og desuden skal placeres, så de nuværende deltidsbrandfolk kan nå frem indenfor tidsgrænserne. Det mest oplagte bud på en alternativ placering, en grund i Niverød Erhvervsområde, er i løbet af processen blevet solgt til investeringsformål, og er således ikke længere tilgængelig. De øvrige alternative placeringer vurderes indtil videre alle som uegnede. Ifølge Karlebos borgmester, Olav Aaen (V), er grunden på Brønsholm Kongevej således den eneste mulighed for en placering.

Annonce