Falck fortsætter med at tabe omsætning på autohjælpsområdet

Tidligere havde de fleste danskere et abonnement på autohjælp hos Falck, men autohjælp er i stigende grad blevet noget, som indgår i forsikringer, bilkøb, leasingaftaler og lignende. Det kan mærkes hos Falck, der sidste år tabte 130 mio. kr. i omsætning i den danske assistanceforretning. Faldet skyldes også, at færre rekvirerede autohjælp mod betaling under pandemien.

Falcks assistanceforretning i Danmark – Falck Assistance A/S – havde i 2020 en omsætning på 1,2 mia. kr. Det er et fald på godt 130 mio. kr. i forhold til 2019. Og siden 2016 er omsætningen i alt faldet med næsten 250 mio. kr.

Ifølge Falck var sidste års fald i omsætningen i overensstemmelse med ledelsens forventninger til året. Falck oplyser, at omsætningen på abonnementssiden blev påvirket negativt af et fortsat tab af autohjælpsabonnementer, hvorimod udviklingen i abonnementer indenfor sygetransport steg svagt. Omsætningen var desuden påvirket negativt af COVID-19, fordi der blev rekvireret færre autohjælpsture mod betaling.

Lavere lønomkostninger

Samtidig med den faldende omsætning kunne Falck reducere personaleomkostningerne i assistanceforretningen fra 197 mio. kr. til 179 mio. kr., mens andre omkostninger – herunder omkostninger til underleverandører – blev reduceret fra 743 mio. kr. til 713 mio. kr. Driftsoverskuddet faldt dog samlet set fra 353 mio. kr. til 270 mio. kr.

Falck Assistance havde i 2020 i gennemsnit 451 ansatte, mod 355 i 2019.

Falck forventer, at sundhedsrelaterede produkter vil fortsætte med at spille en større og større rolle i abonnementsporteføljen, og derfor er det redningskorpsets forventning, at den samlede abonnementsportefølje stiger frem mod slutningen af 2021 – hvilket dog først vil få væsentlig indflydelse på omsætningen fra 2022. Overskuddet forventes at blive ”en smule” lavere, dels fordi omsætningen vil fortsætte med at falde, dels fordi abonnenterne vil trække mere på sygetransport til COVID-19-test og -vaccinationer. Herudover vil Falck øge investeringerne i udvikling af sundhedsrelaterede produkter.

Annonce