Tre lokale Redning Danmark-stationer er gået konkurs

Siden Redning Danmark blev oprettet sidste år, er tre af de lokale stationer gået konkurs. Senest er det selskaberne bag Redning Danmarks stationer i Fredensborg og København, som har kastet håndklædet i ringen, men tidligere på året gik også stationen i Ringkøbing konkurs. Stationerne var tidligere en del af Dansk Autohjælp, men er nu især underleverandører for Falck.

Redning Danmark blev oprettet i 2017, hvor 18 stationsejere forlod SOS Dansk Autohjælp og oprettede deres eget autohjælpsfirma. Kort tid efter indgik Redning Danmark en stor aftale om at fungere som underleverandør for Falck, og siden da har Redning Danmark blandt andet overtaget alle sværvognsopgaver fra Falck.

Det er imidlertid ikke alle de lokale stationer, som har overlevet overgangen til det nye selskab.

I sommers var det selskabet bag stationen i Ringkøbing, Redning Danmark Ringkøbing ApS, der blev sendt til tvangsopløsning af Skifteretten i Herning. Efterfølgende er selskabet registreret som værende under konkurs. Samtidig blev der dog oprettet et nyt selskab på samme adresse, denne gang med navnet Redning Danmark Vestjylland IVS.

To konkurser i Østdanmark

Redning Danmarks nordsjællandske station ligger i Fredensborg, men i begyndelsen af oktober skiftede selskabet bag stationen, Redning Danmark Fredensborg ApS, pludseligt navn til det mere anonyme 3 Oktober 2018 selskabet ApS. Det er ikke en usædvanlig manøvre forud for en konkurs, og den 5. oktober 2018 blev der da også afsagt konkursdekret ved Skifteretten i Helsingør.

Selskabets regnskab for 2017 viste et underskud på 1,2 mio. kr. og en negativ egenkapital. Samtidig påpegede selskabets revisor, at selskabet havde ydet et lån til et medlem af ledelsen. ”Selskabets udlån er i strid med selskabslovens § 210 og kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse”, konstaterede revisoren.

I København ligger Redning Danmarks hovedkontor og den lokale station på adressen Valhøjs Alle 158 i Rødovre. Stationen har været drevet af selskabet Redning Danmark København ApS, som var ejet af holdingselskaberne bag Fredensborg-stationen og Redning Danmarks hovedselskab. Men i begyndelsen af oktober skiftede også dette selskab navn, her til 5 Oktober 2018 selskabet ApS, og den 8. oktober 2018 blev der afsagt konkursdekret ved Skifteretten i Helsingør.

Direktør: Retssag forsinkede omsætning og indtjening

Hos Redning Danmark oplyser adm. direktør Uffe Dalsgaard, at stationernes overgang fra SOS Dansk Autohjælp til Redning Danmark har været dyr – men at der også har været særlige udfordringer på de nu konkursramte stationer:

”Der har været betydelige transformationsomkostninger i forbindelse med at transformere samtlige stationer til et helt nyt setup, ligesom processen og dermed omsætning og indtjening blev forsinket ganske betydeligt med baggrund i den retssag, der var anlagt af SOS imod stationerne og selskabet – en retssag, som stationerne og Redning Danmark A/S i øvrigt vandt. Ligeledes er der lokale forhold på de nævnte stationer, der har udfordret deres evne til at overleve den omkostningstunge og forsinkede proces og dermed tab af omsætning, som det har været at nå frem til der, hvor Redning Danmark A/S er i dag”, fortæller Uffe Dalsgaard.

Forventer højere omsætning end i SOS Dansk Autohjælp

Ifølge Uffe Dalsgaard går udviklingen imidlertid den rigtige vej, således at stationerne i år får en højere omsætning, end de havde, da de indgik i SOS Dansk Autohjælp.

”Koncernen forventer at lande en omsætning på et trecifret millionbeløb i 2018, hvilket er en fremgang for samtlige stationer i forhold til den omsætning, man havde i samarbejdet med SOS. Med de aftaler, der allerede er i hus for 2019, forventes omsætningen i 2019 at stige 15-20 pct.”, siger Uffe Dalsgaard – og tilføjer:

”Det er således min faste overbevisning, at vore stationer er godt klædt på til at varetage de opgaver, vi allerede nu har indgået aftaler omkring for de kommende år. Vi fastholder vort mål om, at Redning Danmark vil være den ledende og mest professionelle vejhjælpsoperatør i Danmark. Vi kan ligeledes konstatere, at Redning Danmark A/S lever op til budgetterne og lander et tilfredsstillende resultat for 2018”.

Annonce