SOS Dansk Autohjælp fortsætter fremgang i omsætningen – men tjener mindre

Omsætningen hos SOS Dansk Autohjælp steg sidste år fra 559 mio. kr. til 630 mio. kr. Men assistanceomkostningerne steg endnu mere, så selskabet leverer det laveste overskud i fem år – og i forhold til året før blev overskuddet halveret. Selskabet forventer dog, at man i år kan opnå et overskud, der ligger mærkbart over 2023-resultatet.

Med en omsætning på 630 mio. kr. satte SOS Dansk Autohjælp omsætningsrekord i 2023. Året før var omsætningen på 559 mio. kr. Selv henviser SOS Dansk Autohjælp til, at det danske autohjælpsmarked er ”yderst konkurrencepræget”, men at der i 2023 har været høj aktivitet, tilgang af nye kunder og en fortsat høj markedsandel.

Stigningen i omsætningen førte imidlertid ikke til et øget overskud. Det skyldes især, at assistanceomkostningerne steg fra 411 mio. kr. til 492 mio. kr. Samtidig øgede SOS Dansk Autohjælp antallet af medarbejdere fra 181 til 187, og personaleudgifterne steg fra 95 mio. kr. til 100 mio. kr. På bundlinjen resulterede det i, at SOS Dansk Autohjælp fik et overskud før skat på 9,4 mio. kr., hvilket er en halvering i forhold til 2022-overskuddet på 18,4 mio. kr. Dermed ligger overskuddet også under selskabets egen forventning om, at 2023 ville give et overskud på 10-15 mio. kr.

Præget af brændstofpriser og inflation

SOS Dansk Autohjælp forklarer selv det faldende overskud med, at 2023 har været præget af markant højere priser på brændstof og andre omkostninger relateret til assistancerne. Inflation var også markant højere end de forudgående år, hvilket har haft en negativt afsmittende effekt på omkostningerne. Dog har antallet af nationale assistancer i nogen grad kompenseret for de øgede assistanceomkostninger, og SOS Dansk Autohjælp ser da også årets resultat som tilfredsstillende.

For 2024 forventer ledelsen i SOS Dansk Autohjælp, at aktiviteterne kommer til at ligge på samme niveau som i 2023. På bundlinjen forventer ledelsen et overskud før skat på 12-17 mio. kr., og altså dermed et mærkbart større overskud end i 2023. Ledelsen påpeger dog, at man er ramt af et generelt faldende marked for private vejhjælpsabonnementer.

Annonce