10-årig nordvestjysk brandslukningskontrakt underskrevet

Bestyrelsesformand Erik Flyvholm giver direktør Max Andersen fra Falck hånden på den nye aftale. Brandchef i Falck Thomas Dietz og beredskabsdirektør Claus Bo Nielsen står yderst.

Nordvestjyllands Brandvæsen, der dækker Holstebro, Skive, Lemvig og Struer kommuner, har valgt at tildele Falck en ny 10-årig brandslukningsaftale, som omfatter driften af otte brandstationer i tre af de fire kommuner. Den nye kontrakt har øget fokus på udvikling og arbejdsmiljø for personalet.

Som BeredskabsInfo skrev i januar, skal Falck i de næste 10 år fortsat stå for brandslukningen fra otte brandstationer i Skive, Holstebro og Struer kommuner. Nu er kontrakten mellem Nordvestjyllands Brandvæsen og Falck så skrevet under.

”Med kontrakten, vi har indgået i dag, har vi i Nordvestjyllands Brandvæsen valgt at fortsætte det gode og tillidsfulde samarbejde med Falck. Vi har igennem det sidste års tid vurderet, om vi selv skulle etablere brandvæsen i de tre kommuner, eller vi skulle fortsætte samarbejdet med Falck. Bestyrelsen er glade for, at der er fundet en model, som gør det attraktivt for begge parter at fortsætte samarbejdet”, fortæller brandvæsenets bestyrelsesformand, Erik Flyvholm, og fortsætter:

”Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde om at sikre et stærkt og velfungerende beredskab i Nordvestjyllands Brandvæsen til glæde og gavn for borgerne i de fire nordvestjyske kommuner”.

Har samarbejdet i 30 år
Bestyrelsesformand Erik Flyvholm (t.h.) og beredskabsdirektør Claus Bo Nielsen (t.v.) ved underskrivelsen.

”Vi er i Falck rigtig glade for samarbejdet med Nordvestjyllands Brandvæsen, som går helt tilbage til de daværende beredskaber i kommunerne Struer, Skive og Holstebro, hvor samarbejdet startede i henholdsvis 1990, 1992 og 2008. Og lige netop derfor er vi rigtig glade for, at Nordvestjyllands Brandvæsen har valgt at indgå en ny, 10-årige kontrakt med Falck omkring brandslukningen, som i høj grad bygger på gensidig tillid og konstruktivt samarbejde i 30 år”, siger brandchef Thomas Dietz fra Falck.

”Jeg er rigtig glad for, at kontraktforhandlingerne hele vejen igennem har været præget af gensidig tillid, lydhørhed og ikke mindst udvikling indenfor materielsiden, herunder køretøjer og nyt udstyr til brandslukning, hvor der helt klart også i høj grad, er taget hensyn til arbejdsmiljøet hos vores medarbejdere, som hele tiden har ligget Nordvestjyllands Brandvæsen meget på sinde, hvilket vi i Falck også helt klart kun kan være tilfreds med”, siger Thomas Dietz.

Beredskabsdirektør Claus Bo Nielsen vil sammen med Falcks ledelse i den kommende tid besøge de otte berørte brandstationer, hvor personalet vil blive orienteret om den nye aftale.

Kan stadig ende med et udbud

Den tildelingsprocedure, som Nordvestjyllands Brandvæsen har anvendt, giver dog andre selskaber mulighed for at byde ind på opgaven. Interesserede selskaber skal inden for fire uger gøre opmærksom på, at de ønsker at drive de otte berørte stationer. Hvis et selskab fremsætter ønske herom, skal der laves et udbud, hvor alle kan byde ind på opgaven.

Nordvestjyllands Brandvæsen har benyttet denne procedure for at spare penge til et udbud, da Falck ifølge brandvæsenet umiddelbart er eneste kendte selskab, der vil og kan løfte opgaven.

Annonce