Sidste dag med Falck-brandslukning i Aarhus

Google Maps
Falck-stationen på Trindsøvej i Aarhus. Arkivfoto

Søndag er sidste dag, hvor Falck står for brandslukning i Aarhus. Mandag hjemtager Østjyllands Brandvæsen således den brandslukning, der hidtil er blevet udført fra Falck-Gården på Trindsøvej. I første omgang sker brandslukningen med lejede køretøjer og fra en midlertidig brandstation, men nye køretøjer og en ny station er på vej.

Fra mandag kl. 08.00 er det Østjyllands Brandvæsen, som står for brandslukningen i den sydlige og vestlige del af Aarhus. Det kommer til at ske fra en ny station Aarhus Syd, som er indrettet i lejede lokaler på Søren Nymarks Vej 4 i Højbjerg.

På den nye station vil seks brandfolk være klar til at rykke ud døgnet rundt. Brandstationen er kun midlertidig, men den har en optimal placering i forhold til at levere hurtige udrykningstider til borgerne i den sydlige og vestlige del af Aarhus Kommune. Fremover kan flere borgere derfor forvente, at brandvæsnet ankommer inden for 10 minutter.

Starter jagt på byggegrund

På sigt er det meningen, at brandstationen i Aarhus Syd skal flyttes til et område i nærheden af Ringvej Syd for at sikre hurtigst mulig udrykning til flest mulige borgere, når Aarhus og Østjylland vokser. Arbejdet med at finde en egnet byggegrund begynder i slutningen af 2018.

Men i første omgang er der indgået en tre-årig lejeaftale for lokalerne på Søren Nymarks Vej. Her er de mest nødvendige ombygninger blevet gennemført, men der udestår fortsat en del arbejde med at indrette brandstationen.

Materiellet kommer i første omgang til at bestå af køretøjer, der er lejet hos Hovedstadens Beredskab, men nye køretøjer ventes indkøbt som led i et udbud.

Uenighed om ny kontrakt

Falck har haft brandstation i Aarhus siden 1927. I en årrække udførte Falck brandslukning fra både den nu nedlagte station på Kystvejen og fra Falck-Gården på Trindsøvej, men de seneste år har Falck leveret et enkelt slukningstog fra Trindsøvej.

Beslutningen om at hjemtage brandslukningen blev truffet efter en udbudsrunde, hvor der var uenighed mellem Østjyllands Brandvæsen og Falck om, hvilke ydelser, som en brandslukningskontrakt skulle omfatte. Falck var eneste tilbudsgiver, men Falcks tilbud blev vurderet som ikke-konditionelt og oversteg samtidig væsentligt den pris, som Østjyllands Brandvæsen havde forventet.

En beregning fra Østjyllands Brandvæsen viser, at brandvæsenets omkostninger ved selv at levere brandslukningen er lavere end Falcks tilbud. Det er dog baseret på, at engangsudgifterne til den midlertidige brandstation afskrives over 10 år – også de udgifter, der vil være tabt, når der flyttes til en ny station. Brandslukningen i Aarhus Syd vil dog blive dyrere end budgetteret, da budgettet har været baseret på en forventning om et lavere prisniveau hos Falck.

Medarbejdere bliver virksomhedsoverdraget

Ifølge Østjyllands Brandvæsen har der igennem hele processen været et godt og konstruktivt samarbejde med Falck, og alle 24 brandfolk fra Falck på Trindsøvej bliver virksomhedsoverdraget til Østjyllands Brandvæsen.

Der har været afholdt tilpasningsforhandlinger med FOA med henblik på indplacering i forhold til løn og overenskomst, og der er indgået en tilpasningsaftale med FOA, således at alle virksomhedsoverdragede medarbejdere overgår til den kommunale overenskomst fra 1. oktober 2018.

I den nye organisering er der blevet plads til samtlige nuværende fastansatte brandfolk i Østjyllands Brandvæsen samt alle virksomhedsoverdragede medarbejdere fra Falck.

Annonce