Gentofte Brandvæsen bevarer brandslukningen

En enig kommunalbestyrelse har besluttet, at Gentofte Brandvæsen fortsat skal løse brandslukningsopgaven i Gentofte Kommune. Brandslukning blev sendt i udbud i februar 2001, og af de tre mulige bydere på opgaven, Gentofte Brandvæsen, Københavns Brandvæsen og Falck, har Falck og Gentofte Brandvæsen afgivet tilbud.

Efter en gennemgang af tilbuddene har kommunalbestyrelsen altså nu valgt Gentofte Brandvæsen, der afgav det kvalitative og prismæssige bedste bud i forhold til udbudsbetingelserne. Med accept af Gentofte Brandvæsens tilbud er der lagt op til en gennemgribende effektivisering og omlægning af opgaverne og arbejdsgangene i brandvæsenet. Alt dette skal realiseres gennem kontraktstyring, der, inden for den fastsatte økonomiske ramme, skal give Gentofte Brandvæsen større selvstændighed til at drive brandvæsenet og gennemføre de nødvendige effektiviseringer og omstillinger.

Gentofte Brandvæsens pris for udførelsen af opgaverne er ca. 15% lavere end hidtil, svarende til små tre mio. kr.

“Vi har været igennem en meget nyttig proces. Vi har som kommune en pligt til at løse opgaverne bedst og billigst. Hele udbudsprocessen har sat fokus på den måde, vi i dag løser opgaverne på. Der har været opstillet mål og kvalitetskrav til hver enkelt opgave der løses, og der er undervejs fundet nye og tidsbesparende metoder at udføre arbejdet på, med en fastholdelse af det nuværende høje kvalitetsniveau. Det er meget glædeligt, at vort eget brandvæsen kunne vise dette resultat i konkurrence med andre udbydere”, siger borgmester Hans Toft.

Annonce